Chữa bệnh

Chúa Giêsu kêu lên một tiếng và nói : Epphatha, lập tức người vừa điếc vừa ngọng “Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại” (Mc 7,34-35).

Chữa bệnh là cất đi bệnh tật và sự xáo trộn khác cả về trí khôn lẫn thể xác. Kinh Thánh trình bày việc chữa bệnh nhiều những khốn khổ và căn bệnh khác nhau, đồng thời cũng chỉ ra lãnh vực nghèo túng thiêng liêng của nhân loại, tình trạng tội lỗi mà chỉ mình Chúa Giêsu Kitô chữa lành được.

Thiên Chúa chữa lành bệnh tật : “Người gây thương tích, cũng chính Người băng bó, đánh bầm dập xong, lại ra tay chữa lành” (G 5,17-18 x. Tv 30,2 103, 2-5 147,3 Gr 33,6).

Những đau yếu bệnh tật được Chúa Giêsu Kitô chữa lành :

- Quỷ ám (Mt 15, 22-28 Mc 5,1-20 // Lc 8,26-29).

- Điếc câm (Mt 12,22 // lc 11,14 Mc 7,31-37).

- Bất toại và què quặt (Mt 9,l2-8 // Mc 2,3-17 // Lc 5,18-26 Ga 5,1-14)

-Băng huyết (Mc 5,25-34).

- Mù (Mc 8,22-26 Ga 9,1-7).

- Phong (Mt 8,2-4 //Mc 1,40-44 // Lc 5,12-14 Lc 17,11-19).

Cả sự chết cũng được Chúa Giêsu Kitô cứu chữa: Ga 11,1-44 Ông Lazarô sống lại; x. Mc 5,35-43 : con gái ông Giarô; Lc 7,11-16 : con trai bà góa thành Naim.

Những đau yếu bệnh tật được các tông đồ chữa lành : “Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các tông đồ...”. (Cv 5,12-16 x. Cv 3,1-10 : ông Phêrô chữa một người què; Cv 19,11-12 Thiên Chúa dùng bàn tay ông Phaolô mà làm những dấu lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy cả khăn cả áo đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần cũng phải xuất).

Bệnh tật được chữa lành nhờ ơn Thiên Chúa, như trường hợp của ông Êpaprôđitô (Pl 2,26-27)

Bệnh tật được chữa lành nhờ danh Chúa Giêsu Kitô : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ ...” (Mc 9,39). Chữa người què, ông Phêrô nói : “nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh đứng dậy mà đi ...” (Cv 3,6.16 x. Cv 4,10.30).

Chúa Giêsu Kitô chữa lành tội lỗi nhân loại :

- Tội lỗi ảnh hưởng đến toàn nhân loại : “Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” (Rm 3,23).

- Tiên báo việc chữa lành nhờ cái chết của Chúa Giêsu Kitô : “chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm, người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” (Is 53,5).

- Chúa Giêsu Kitô có sứ mệnh chữa lành nhân loại : “... vì Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,12-13 // Mc 2,17 // Lc 5,31 x. Lc 19,10).■

Lm Phạm Quốc Túy - GP Phú Cường

tin liên quan

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Trạng sư
Trạng sư
Từ trạng sư, có gốc tếng Latinh là advocatus - tương ứng với từ gốc Hy Lạp parakletos, có nghĩa là người bào chữa, người chuyển cầu.
Lều
Lều
Theo nguồn Javiste, một “lều hội ngộ” đặt ở ngoài lều trại được ông Josuê canh giữ và ông Môsê đến để lãnh nhận mạc khải thần linh (Xh 33,7-11) lều là nơi mạc khải, lại xuất hiện trong sách Dân số (11,24t; 12,4-10; 14,10).
Nhận ra ân sủng Chúa trong cuộc đời
Nhận ra ân sủng Chúa trong cuộc đời
Các bài đọc Phụng vụ tuần này diễn tả cho chúng ta thấy được tình trạng mù lòa của con người đối với ân sủng. Bài đọc thứ nhất, trích từ sách ngôn sứ Mikha.
Trạng sư
Trạng sư
Từ trạng sư, có gốc tếng Latinh là advocatus - tương ứng với từ gốc Hy Lạp parakletos, có nghĩa là người bào chữa, người chuyển cầu.
Lều
Lều
Theo nguồn Javiste, một “lều hội ngộ” đặt ở ngoài lều trại được ông Josuê canh giữ và ông Môsê đến để lãnh nhận mạc khải thần linh (Xh 33,7-11) lều là nơi mạc khải, lại xuất hiện trong sách Dân số (11,24t; 12,4-10; 14,10).
Nhận ra ân sủng Chúa trong cuộc đời
Nhận ra ân sủng Chúa trong cuộc đời
Các bài đọc Phụng vụ tuần này diễn tả cho chúng ta thấy được tình trạng mù lòa của con người đối với ân sủng. Bài đọc thứ nhất, trích từ sách ngôn sứ Mikha.
Hãy hồi tâm đổi mới
Hãy hồi tâm đổi mới
Mùa Chay mời gọi chúng ta hồi tâm, sám hối, đổi mới để trở về với Chúa. Mùa Chay cũng nhắc nhở chúng ta ý thức, tỉnh thức trước những thử thách, những cám dỗ, cạm bẫy đang bủa vây xung quanh. Do đó, Chúa luôn cảnh tỉnh hãy sáng...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V thường niên - năm B
Bạn nghĩ gì về việc Đức Giêsu dậy thật sớm để cầu nguyện ở một nơi hoang vắng, sau một ngày sabát làm việc vất vả? Gặp gỡ Chúa Cha có phải là một nhu cầu sinh tử đối với Đức Giêsu không? Cầu nguyện có quan trọng đối với...
Ngày sống của Chúa Giêsu
Ngày sống của Chúa Giêsu
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy nhịp sống mỗi ngày của Chúa Giêsu: khởi đầu là cầu nguyện, tiếp đến là rao giảng và chữa lành bệnh tật thể xác cũng như tâm hồn. Ngày sống của Chúa Giêsu như khuôn mẫu để cho từng người nhìn lại nhịp...
Hội đường
Hội đường
Hội đường, tiếng Hy Lạp là synagôgê, có nghĩa là cuộc hội họp, về sau chỉ nơi cộng đoàn hội họp để cầu nguyện và giáo huấn. Hội đường mọc lên như kết quả của việc tiêu hủy đền thờ Giêrusalem năm 587, và người Do Thái bị phân tán...
Sức mạnh của Lời Chúa
Sức mạnh của Lời Chúa
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta ca ngợi tình thương Chúa, sức mạnh của lời Chúa, thể hiện qua một số khía cạnh.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III thường niên - năm B
“Các anh hãy đi sau tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người ta” (Mc 1,17). Từ nào trong câu này đánh động bạn? Ngày nay, để làm môn đệ bước theo Chúa Kitô, chúng ta thường phải trả những giá nào? Hãy nhớ...