Thứ Bảy, 05 Tháng Chín, 2015 12:01

Chữa bệnh

Chúa Giêsu kêu lên một tiếng và nói : Epphatha, lập tức người vừa điếc vừa ngọng “Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại” (Mc 7,34-35).

Chữa bệnh là cất đi bệnh tật và sự xáo trộn khác cả về trí khôn lẫn thể xác. Kinh Thánh trình bày việc chữa bệnh nhiều những khốn khổ và căn bệnh khác nhau, đồng thời cũng chỉ ra lãnh vực nghèo túng thiêng liêng của nhân loại, tình trạng tội lỗi mà chỉ mình Chúa Giêsu Kitô chữa lành được.

 

Thiên Chúa chữa lành bệnh tật : “Người gây thương tích, cũng chính Người băng bó, đánh bầm dập xong, lại ra tay chữa lành” (G 5,17-18 x. Tv 30,2 103, 2-5 147,3 Gr 33,6).

Những đau yếu bệnh tật được Chúa Giêsu Kitô chữa lành :

- Quỷ ám (Mt 15, 22-28 Mc 5,1-20 // Lc 8,26-29).

-  Điếc câm (Mt 12,22 // lc 11,14 Mc 7,31-37).

-  Bất toại và què quặt (Mt 9,l2-8 // Mc 2,3-17 // Lc 5,18-26 Ga 5,1-14)

-Băng huyết (Mc 5,25-34).

-  Mù (Mc 8,22-26 Ga 9,1-7).

-  Phong (Mt 8,2-4 //Mc 1,40-44 // Lc 5,12-14 Lc 17,11-19).

Cả sự chết cũng được Chúa Giêsu Kitô cứu chữa: Ga 11,1-44 Ông Lazarô sống lại; x. Mc 5,35-43 : con gái ông Giarô; Lc 7,11-16 : con trai bà góa thành Naim.

Những đau yếu bệnh tật được các tông đồ chữa lành : “Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các tông đồ...”. (Cv 5,12-16 x. Cv 3,1-10 : ông Phêrô chữa một người què; Cv 19,11-12 Thiên Chúa dùng bàn tay ông Phaolô mà làm những dấu lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy cả khăn cả áo đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần cũng phải xuất).

Bệnh tật được chữa lành nhờ ơn Thiên Chúa, như trường hợp của ông Êpaprôđitô (Pl 2,26-27)

Bệnh tật được chữa lành nhờ danh Chúa Giêsu Kitô : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ ...” (Mc 9,39). Chữa người què, ông Phêrô nói : “nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh đứng dậy mà đi ...” (Cv 3,6.16 x. Cv 4,10.30).

Chúa Giêsu Kitô chữa lành tội lỗi nhân loại :

-  Tội lỗi ảnh hưởng đến toàn nhân loại : “Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” (Rm 3,23).

-  Tiên báo việc chữa lành nhờ cái chết của Chúa Giêsu Kitô : “chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm, người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” (Is 53,5).

-  Chúa Giêsu Kitô có sứ mệnh chữa lành nhân loại : “... vì Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,12-13 // Mc 2,17 // Lc 5,31 x. Lc 19,10).■

Lm Phạm Quốc Túy - GP Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm