Thứ Bảy, 21 Tháng Năm, 2016 16:04

Chúa Cha

Deus Pater, God the Father, Dieu-Père

Chúa Cha là Danh của Ngôi thứ nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa, còn được gọi tắt là “Cha”.

Trong dân Israel, Thiên Chúa được gọi là “Cha”, vì là Đấng tạo dựng trần gian (x. Đnl 32,6) là Đấng đã lập Giao Ước và ban Lề Luật cho dân: “Israel là con đầu lòng của Ta” (Xh 4,22). Ngài cũng được gọi là Cha của vua Israel (x. 2 Sm 7,14) và của những người nghèo theo nghĩa Thánh Kinh (x. Tv 68,6).

“Chúa Giêsu đã mạc khải Thiên Chúa là ‘Cha’ theo một nghĩa chưa từng có: Ngài là ‘Cha’... trong tương quan với Con duy nhất của Ngài, Đấng từ đời đời là Con trong tương quan với Cha của Người” (GLHTCG 240; x. Mt 11,27).

“Khi gọi Thiên Chúa là ‘Cha’, ngôn ngữ đức tin chủ yếu muốn nêu lên hai khía cạnh: Thiên Chúa là nguồn gốc thứ nhất và là Đấng uy quyền siêu việt trên hết mọi sự, đồng thời là Đấng nhân hậu và yêu thương chăm sóc mọi con cái của Ngài” (x. GLHTCG 239).

Trong Kinh Tin Kính, Giáo Hội tuyên tín Chúa Cha là Đấng sinh ra Chúa Con từ trước muôn đời, Đấng cùng bản thể với Ngài.

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm