Thứ Sáu, 04 Tháng Mười Một, 2016 15:25

Con, con cái, con cháu

“Nếu anh hay em... đã có vợ mà không có con...” (Lc 20,28).

Con cái theo nguyên ngữ là những kẻ nối dòng về thể lý và theo nghĩa biểu trưng là những người tiếp nhận gia tài tinh thần .

Con cái theo thể lý:

- Con cái là những kẻ nối dòng về thể lý: “Đức Chúa hiện ra với ông Abram và phán: Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi” (St 12,7).

- Con cái là phúc lành cho cha mẹ: Này con cái là hồng ân của Chúa ...” (Tv 127,3-5; x. St 21,6-7; Đnl 7,14; Lc 1,41-45).

- Con cái là ân phúc cho tha nhân: “Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc” (St 28,14; x. St 22,17-18; 2Sm 7,12-13 // 1Sb 17,11-12; Lc 1,78-79).

- Không có con cái thì bị coi là một nỗi buồn hay là bị nguyền rủa: ông Abram thưa với Chúa: “... Con ra đi mà không có con cái ...” (St 15,2-3; x. Lv 20,20; Tv 109,8; Gr 22,30)

- Lề luật đưa ra những bước để có con cái nối dòng: như không phải lao công một năm, không phải đi lính, không được giữ cối bột làm đồ cầm, khi một người đàn ông mới cưới” (Đnl 25,5-6; x. R 4,10-13; Mt 22,24 // Mc 12,19 // Lc 20,28).

- Con cái là kết quả do Thiên Chúa can thiệp đặc biệt: “Nhờ tin, cả bà Sara vốn hiếm muộn cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dõi vào lúc tuổi đã cao” (Dt 11,11; x. St 21,1-2; 25,21; Tl 13,2-3; Lc 1,11-13; Rm 4,18-21).

- Thiên Chúa đòi dâng con đầu lòng (Xh 13,1-2.11-16; Ds 13,11-13; 8,15-18; Lc 2,22-24).

- Con cái có thể kế thừa cả phúc lành lẫn hình phạt của cha mẹ (Xh 20,5-6 // Đnl 5,9-10; x. Lv 26,39; Gr 22,28-30; Hs 9,15-17).

- Số phận của con cái những kẻ dữ: “Con cái nó có nhiều cũng chết vì gươm ...” (G 27,13-14; x. Tv 37,28; Is 14,20-22).

Con cái thiêng liêng

- Loài người, con cái Thiên Chúa do cuộc tạo dựng: “... chúng ta cũng thuộc dòng giống của Người” (Cv 17,26-29).

- Dòng dõi ông Abraham: “Nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em là dòng dõi ông Abraham, những người thừa kế theo lời hứa” (Gl 3,29; x. Ga 8,31-41; Rm 4,13-17; 9,6-8).

- Các tín hữu là dòng dõi thiêng liêng nhờ cuộc tái sinh: “anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi” (1Pr 1,2-3; x. Ga 3,3-4; 1Ga 3,9; Kh 12,17).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm