Thứ Sáu, 28 Tháng Mười, 2016 19:25

Đền bù/ bồi thường/ hoàn trả

“... Nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8).

Đền bù là trả lại những gì đã bị mất mát để trả lại tình trạng nguyên thủy. Chủ đề trọng tâm này của luật Cựu ước đã được hoàn thành nhờ Chúa Giêsu Kitô vì người đền bù tội lỗi của Ađam, trả lại tình nghĩa với Thiên Chúa và đưa đến niềm hy vọng được sống đời đời.

Các lý do phải đền bù:

- Vì các tội ác đã phạm (Ed 22,1-3; Ed 22,7.16-17; Lv 6,1-6; 24,17-21; Ds 5,6-7; Ed 33,14-15)

- Vì những mất mát phụ thuộc (Ed 22,5-6; x. Xh 21,33-34; 22,10.15

- Vì tội vô ý (Lv 5,14-16)

- Như một phần của việc xưng thú (Ds 5,5-7)

- Trong những trường hợp tố cáo sai trái (Tv 69,4).

Nền tảng cho những quyết định đền bù:

- Cần có trọng tài (Xh 22,8-9).

- Số lượng đền bù phải trội hơn số lượng bị đánh cắp (Xh 22,1; 22,4; Lv 6,5; 2Sm 12,5-6; Cn 6,31)

- Đất đai phải thuộc về chủ sở hữu hợp pháp (1Sm 9,7).

Những điển hình về sự đền bù: Người Philitinh phải đền bù vì tục hóa hòm bia Chúa (1V 20,34); Vua Ben Hadat trả lại các thành cha ông đã chiếm của Israel; Vua trả lại cho phụ nữ Sunam nhà và đất của bà (2V 8,1-6) ông Nêhêmia truyền phải đền bù cho người nghèo (Nkm 5,10-12); ông Giakêu đền bù cho những ai ông đã gian lận (Lc 19,8-9).

Hành động đền bù được thúc động bởi tình yêu (Rm 13,8-10; x. Mt 5,23-24.44; Cl 3,13-14).

Thiên Chúa hứa đền bù về thể lý (Is 57,18; 61,3-4; Gr 30,17-18).

Chúa Kitô đền bù tội lỗi:

- Người tái lập tình nghĩa với Thiên Chúa (Rm 5,19; x. 2Cr 5,21; Dt 9,28)

- Người tái lập niềm hy vọng được sống đời đời (1Cr 15,21-22; x. 1Cr 15,45-49).

Sự đền bù đối với Chúa Giêsu Kitô, qua việc siêu tôn Người và ban tặng danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu ... (Pl 2,8-9; x. Is 53,10-12)

Sự đền bù cho những ai hy sinh vì Tin Mừng: “... hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời ...” (Mt 19,21 // Mc 10,21; x. Mt 19,29 // Mc 10,29-30 // Lc 18,29-30; Mc 8,35 // Mt 16,25 //Lc 9,24; Lc 12,24-25; Pl 3,8-10).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm