Thứ Năm, 27 Tháng Tư, 2017 14:23

ĐI

“ ... các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về truyện gì vậy ?” (Lc 24,17).

 Đi là di chuyển bằng chân, trên đất thường. Thánh Kinh dùng hình ảnh đi với Chúa để diễn tả hành vi của tín hữu trong mối quan hệ với Chúa.

 Đi bộ là một hoạt động thể lý:

- Để du hành như Thiên Chúa dạy ông Abram: “Hãy đi ngang dọc khắp miền đất miền đất này, vì Ta sẽ ban nó cho ngươi” (St 13,17). Hay qua lời dặn dò dân Chúa: “Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường ...” (Đnl 6,7; x. Tl 5,10; 1V 18,7; Am 3,3; Mt 4,18; Lc 24,17).

- Như một phép lạ: “... kẻ què đi được” (Mt 11,5), “ ... Người đi trên mặt nước ...” (Mt 14,25-26; x. Cv 3,6-8; 14,10).

Đi lại biểu trưng cho thái độ cư xử của con người:

- Đi trong tội lỗi và tối tăm: “Vua (Nađáp) làm điều dữ trái mắt Thiên Chúa ...” (1V 15,26) “[Khôn ngoan] giải thoát con khỏi lối sống xấu xa, cứu con khỏi người nói những lời xằng bậy, khỏi những kẻ bỏ đường ngay chính, đi vào nẻo tối tăm” (Cn 2,12-13; x. Tv 1,1; 82,5; 1Ga 1,6).

- Đôi khi tối tăm diễn tả những hoàn cảnh khó khăn ngã lòng: “Người dẫn tôi lần bước, trong tối tăm, không ánh sáng soi đường” (Ac 3,2; x. Tv 23,4; Is 9,2; 59,9).

- Đi cùng Chúa: “... ông Khanốc ... sau khi đi với Thiên Chúa, ông không còn nữa, vì Thiên Chúa đã đem ông đi” (St 5,22-24). Thiên Chúa hiện ra với ông Abram và phán: “ ... ngươi hãy đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo” (St 17,1), “ở Xác-đê ... cùng đi với Ta, vì họ xứng đáng” (Xh 3,4; x. St 6,9; Đnl 8,6; 10,12; 1V 2,3-4; Is 2,3; Gr 7,23; Mk 4,5; 6,8; Dcr 3,7; Ml 2,6).

- Đi trong sự thật và ánh sáng: “Anh em hãy đi đúng con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã truyền cho anh em, để anh em được sống, được hạnh phúc và được sống lâu ...” (Đnl 5,33). “Nếu chúng ta đi trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau và máu Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi” (1Ga 1,7; x. Tv 15,2; 26,2-3; 56,13; 86,11; 89,15; Cn 4,12; Is 2,5; 2Ga 4-6; 3Ga 3-4; Kh 21,24).

- Đi, như là cách sống và đối xử: “... xưa kia anh em đã đi (sống) trong tội lỗi, theo trào lưu của thế gian này ...” (Ep 2,1-2; x. Rm 8,1; 2Cr 5,7; Ep 4,1 5,2; Cl 1,10).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm