Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một, 2015 14:02

Giáo hội Rôma

Ecclesia Romana, Roman Church, Église Romaine

Giáo Hội Rôma còn gọi là Giáo hội Công giáo Latinh hay Giáo hội Công giáo Tây Phương là Giáo hội theo Phụng vụ Latinh, phổ biến và áp dụng Bộ Giáo luật 1983. Giáo hội Rôma phân biệt với Giáo hội Công giáo Đông Phương, là Giáo hội có truyền thống Phụng vụ và Giáo luật riêng.

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm