Thứ Sáu, 18 Tháng Ba, 2016 16:07

Giêrusalem và ý nghĩa

“Bấy giờ, Chúa Giêsu dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giêrusalem” (Lc 19,26).

Được Thiên Chúa chọn làm thánh điện của Ngài, Giêrusalem biểu trưng cho nơi Chúa ngự và trở thành nơi duy nhất thích hợp để dâng lễ thờ phượng. Nó vẫn còn giữ ý nghĩa biểu trưng trong Tân Ước để diễn tả niềm hy vọng tái tạo và đổi mới dân Thiên Chúa.

Giêrusalem đã được Chúa chọn “vì Giêrusalem thành đô ta đã chọn trong tất cả chi tộc Israel” (1V 11,32 x. 8,4-5; 2Sb 6,34-39). “Giêrusalem, thành đô ta đã chọn làm nơi danh ta ngự trị” (1V 11,36 14,21; 2Sb 12,13; 2V 23,27; Nkm 1,8-9).

“Vua Đavít triệu tập toàn thể Israel về Giêrusalem để rước Hòm Bia của Thiên Chúa lên chỗ vua đã dọn sẵn” (1Sb 15,1-3; x. 2Sm 6,1-9; 1Sb 15, 25-16,3).

Đền thờ được xây dựng tại Giêrusalem (2Sb 3,1; x. 2Sb 20, 27-28 33,7 36,14.22-23; Er 1,1-3; Tv 68, 29-30). “Chúa Giêsu vào Giêrusalem và đi vào Đền Thờ” (Mc 11,11), “Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ...” (15-16). Ngài đã cùng cha mẹ hằng năm “trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua (Lc 2,41-51). Cám dỗ Chúa Giêsu, quỷ đem Người đến Giêrusalem “đặt Người trên nóc Đền Thờ” (Lc 4,9). Về Giêrusalem, Thánh Phaolô đến “cầu nguyện trong Đền Thờ” (Cv 22,17).

Giêrusalem là nơi duy nhất thích hợp để dâng lễ phụng thờ: “anh em chỉ tìm được Thiên Chúa ở nơi Người chọn trong mọi chi tộc” (Đnl 12,1-7 12,20-28) Giaropam lập hai bàn thờ tại Bết-en và Đan thì đã bị kết án (1V 12,26 -13,3 14,22-24) các vua khác cũng bị kết án như vậy (1V 22,42-43 2Sb 20,31-33: Vua Giơhosaphat; 2V 11,1-3: Vua Gioát; 16,1-4 2Sb 28,1-4 Vua Akhát). Ngược lại, Vua Giosigiahu đã phá hủy các “nơi cao” để thờ phượng Chúa tại đền thờ (2V 23,1-20; 2Sb 34,29-32). Trong nỗ lực tái lập phụng tự, vua Khitkigia tụ họp dân đến nhà Thiên Chúa ở Giêrusalem để cử hành lễ Vượt qua kính Thiên Chúa (2Sb 30,1 -31,1) “Giêrusalem mới chính là nơi thờ phượng Thiên Chúa” (Ga 4,20; Is 66,20; Hs 10,8).

Giêrusalem được nói đến như là nơi Thiên Chúa ngự (Tv 135,1 Is 24,23 31,9 Gr 3,17).

Giêrusalem được nhân cách hóa (Is 52,1; Tv 147,12; Is 3,8 40,2 41,27 52,9 62,6-7; Gr 2,1-2 24,14 6,8 13,9 15,5; Ac 1,17 2,13-15; Ed 5,8 16,1-63 23,1-49; Xp 3,14-17; Dcr 9,9-10; Mt 23,37-39; Lc 13,34-35) Giêrusalem là nơi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại (Lc 23,26-49; 24,1-12.13-33).

Thánh Thần tuôn tràn tại Giêrusalem (Cv 1,4-9; 2,1-21).

Giêrusalem, trung tâm điều hành của Giáo hội (Cv 8,1; 8,14-25; 11,1-22.27; 12,25; 13,13 15,1-29; 14,6).

Và sẽ có một Giêrusalem mới (Kh 21,1-5; Ed 48,30-35; Gl 4,25-26; Dt 12,18-24; Kh 3,11-13 21,9-27).

Lm. Phạm Quốc Túy - Giáo Phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm