Thứ Ba, 16 Tháng Tám, 2016 10:56

Hạnh phúc

Felicitas, Happiness, Bonheur

Hạnh: vui sướng; phúc: sự tốt lành. Hạnh phúc: trạng thái vui sướng vì được sự tốt lành.

Có nhiều quan niệm về hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thật là chính Thiên Chúa: “Niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người... chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm” (GLHTCG 27).

Thiên Chúa ban ơn trợ giúp để con người có thể đạt đến hạnh phúc ở đời này và đời sau. Các mối phúc là con đường dẫn đến hạnh phúc thật trong Thiên Chúa (x. Mt 5,3-12; GLHTCG 1718)

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm