Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu, 2015 14:05

Hạt / Hột

(CN 11 TN B – Mc 4,26-34).

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất” (Mc 4,26).

Hạt ngũ cốc, cùng với rượu và dầu là những mặt hàng căn bản thời Kinh Thánh. Việc dâng tiến hạt là tâm điểm của Do Thái giáo và thuế thập phân cũng như hoa quả đầu mùa phải được dâng cho Chúa.

Hạt là thực phẩm căn bản: “... Nếu anh em nghe, giữ và đem ra thực hành các quyết định này thì ... Thiên Chúa sẽ chúc phúc và làm cho lòng dạ và đất đai của anh em sinh hoa kết quả ...” (Đnl 7,12-13 x.Đnl 11, 13-15 28,49-51 33,28 mR 2,14 1Sm 17,17 25,18 2Sm 17,27-29 Nkm 5,1-3.10-11).

Thu và đập hạt: “Anh em không được bịt mõm con bò đang đạp lúa” (Đnl 25,4 x. Lv 19,9-10 Đnl 24,19 Tl 6,11 R 2,2-9.15-17 3,2).

 

Tích trữ hạt: “Trong bảy năm sung túc, đất sinh ra mùa màng dư dật, ông (Giuse) thu tất cả lương thực của bảy năm liên tiếp trong xứ Ai Cập và chứa trong các thành ...” (St 41, 47-49 x. St 41, 33-36 2Sb 32,27-28 Cn 11,26 Gr 50,26 Gc 1,17 Lc 12,16-21).

Thuế thập phân và hoa quả đầu mùa: “Mọi thuế thập phân đánh vào đất, trích từ sản phẩm của đất và từ hoa trái của cây cối, đều thuộc về Đức Chúa: đó là của thánh dâng cho Đức Chúa” (Lv 27, 30 x. Lv 23,9-11 Đnl 12,17 14,23 18,1-5 2Sb 31,4-5 2Sb 31,4-5 Nkm 10,37-39 13,12).

Lễ phẩm là hạt lúa: “... Nếu các ngươi tiến dâng Đức Chúa của đầu mùa làm lễ phẩm, thì phải tiến dâng gié lúa rang, hột lúa mới đã xay làm lễ phẩm của đầu mùa ...” (Lv 2,1-6 x. Lv 6,14-23 23,15-16 Ds 5,11-28 15,1-12 1V 8,64)

Hạt lúa mạch:

- Việc trồng lúa mạch: khi tai họa mưa đá đổ xuống Ai Cập “cây gai, lúa mạch bị tàn phá, vì lúa mạch đã lên gié, cây gai đã trổ bông” (Xh 9,81 x. Lv 27,16 Đnl 8,7-9 R 1,22 2,17-18.23 3,2 2Sm 14,30 21,9 1Sb 11,13 G 31,38-40 Is 28,24-25 Ge 1,11).

- Buôn bán lúa mạch: nhận lại người vợ thất tín, Hôsê “đã bỏ ra mười lăm đồng bạc, ba mươi thùng lúa mạch để mua nàng về” (Hs 3,2 x. 2V 7,16-18 2Sb 2,10.15-16 27,5 Ed 13,19 Kh 6,6).

- Việc tiêu thụ lúa mạch: báo trước cuộc vây hãm Giêrusalem, tiên tri Êzêkiel cho biết “... ngươi sẽ ăn bánh giống như bánh tráng lúa mạch, nướng trên phân người trước mặt chúng ...” (Ed 4,9-12 x. Tl 7,13 R 3,15-17 2Sm 17,27-29 1V 4,28 2V 4,42-44 Gr 41,8 Ga 6,5-13).

 

- Các lễ phẩm bằng lúa mạch: “... cứ hai mươi thùng lúa mạch, thì (trích dâng) một phần ba thùng ...” (Ed 45,13 x. Ds 5,11-15).

Các loại hạt khác:

- Bắp (ngô) (x. St 37,7 Tv 65,13 72,16 Hs 14,7).

- Hạt kê (x. Ed 4,9).

- Lúa mì nâu (x. Xh 9,22-32 Is 28,24-25 Ed 4,9).

- Lúa mì (x. Tl 6,11 2Sb 27,5 Tv 147,14 Ed 21,17 Ga 12,24).

Hạt và những ám chỉ trong giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô: Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên (x. Mc 4,26-29 x. Mt 13,1-9 // Mc 4,3-8 Mt 13,18-23 // Mc 4,14-20 Mt 13,24-30.36-43 Lc 12,13-21 16,1-9 17,35 Ga 12,24).

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm