Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Một, 2016 15:24

Hổ thẹn/xấu hổ/tủi nhục

“Ai xấu hổ vì tôi ... thì Con Người cũng xấu hổ vì kẻ ấy ...” (Lc 9,26).

Xấu hổ, một cảm giác không thoải mái vì tội ác hay bị nhục, thường phát sinh từ tội lỗi, hay thất bại.

Xấu hổ vì bị xa tránh: “... xin đừng để con tủi nhục” (Tv 25,2; x. Tv 25,20; 31,1.17 44,15; 119,31.80).

Các nguyên cớ gây nên xấu hổ:

* Thất bại quân sự (2V 19,26).

* Những nỗi ưu phiền tự nhiên. Ví dụ: vì hiếm muộn (Lc 1,25; x. St 30,23; Is 4,1; 54,4).

* Bị kẻ thù nhục mạ: “Lời kẻ thóa mạ Ngài, này chính con hứng chịu” (Tv 69,10.19; x. Tv 69,6-7; 1Sm 11,2; 2Sm 10,4-5; Is 3,17; Mc 12,4).

* Vì trần truồng: “... xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng” (Kh 3,18; x. St 2,25; 3,10; 9,22-23; Is 47,3; Ed 16,37; Kh 16,15) .

* Tội lỗi gây ra những hệ lụy: “... Tội lỗi gây nhục nhã cho dân” (Cn 14,34).

Các thần tượng ngoại lai là căn cớ gây nên hổ thẹn: “... khi đến Baan Pơo, chúng lại gắn bó với các thần ô nhục, và trở thành ghê tởm như những thần chúng yêu mến” (Hs 9,10; x. Gr 3,24 11,13).

Sự hổ thẹn như án phạt của Thiên Chúa: “Ta sẽ để cho các ngươi phải sỉ nhục muôn đời, phải bẽ bàng mãi mãi không thể nào quên” (Gr 23,40; x. Tv 44,9; 46,24).

* Sự hổ thẹn đổ trên các nghịch thù của Thiên Chúa: “ước chi những kẻ thù tôi phải nhục nhã, rụng rời kinh khiếp, vội tháo lui nhục nhã ê chề” (Tv 6,10; x. Tv 31,17 35,26; 70,2; 71,13; 109,29; 129,5).

Xấu hổ như là điều sau quấy do tội lỗi: “... con thật xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng mặt lên Ngài .... vì tội chúng con quá nhiều ...” (Er 9,6; x. Cn 6,32; Dn 9,5-7; Rm 6,20-21).

* Xấu hổ có thể dẫn tới hối cải: “... nỗi ưu phiền đó đã làm cho anh em hối cải ...” (2Cr 7,9; x. 1Cr 6,5; 2Tx 3,14)

* Có những người không biết xấu hổ: “... ngươi cứ mặt dày mặt dạn như con đĩ, mà chẳng biết xấu hổ là gì” (Gr 3,3 6,15; Xp 3,5)

Đức Giêsu Kitô đã mang lấy ô nhục tủi hổ: “ ... Người chẳng nề chi ô nhục ...” (Dt 12,2; x. Đnl 21,23; Mt 27,39-44; Dt 6,6)

Thử thách khi bị sỉ nhục vì Chúa Giêsu Kitô và thánh giá: “Ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến ...” (Mc 8,38 // Lc 9,36; x. Rm 1,16; Gl 6,14).

Những ai tin tưởng vào Chúa sẽ không bị hổ thẹn: “chẳng ai trông cậy Chúa mà lại phải nhục nhằn xấu hổ, chỉ người nào tự dưng phản phúc mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi” (Tv 25,3; x. Tv 119,5-6; Is 28,16; Rm 9,33; 1Pr 2,6 4,16).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm