Hoang địa / sa mạc

“Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa” (Mt 4,1).

Hoang địa là nơi đầy khắc nghiệt “Đức Chúa ở đâu? Đấng đã đưa chúng ta từ đất Ai Cập đi lên, Đấng dẫn bước chúng ta trong sa mạc, trong miền đất cằn cỗi, trong nơi cát lún, trong miền đất khô cháy và tối tăm, miền đất không người lai vãng, chẳng ai cư ngụ. Người ở đâu rồi?” (Gr 2,6 x. Is 25,4-5; 49,10; Gr 4, 26; 22,6; Hs 13,5).

Hoang địa như là nơi con người hoạt động:

- Sống trong hoang địa: “Nó (Ismael) sống trong sa mạc Paran, và mẹ nó cưới cho nó một cô vợ người Ai Cập” (St 21,21; x. Tl 1.16: con cái ông Kêni). “Thà sống nơi đìu hiu cô quạnh, còn hơn bên người vợ hay gây gổ nổi xung” (Cn 21,19) (x. Gr 25,24; Ed 34,25; Lc 1,18: Thánh Gioan Tẩy Giả sống trong hoang địa...)

- Chăn nuôi gia súc trong hoang địa: ông Abraham dẫn đoàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khôrếp” (Xh 3,1; x. St 36,24; 1Sb 5,9; G 24,5).

- Ẩn mình trong hoang địa: “... ông Đavít thấy rằng vua Saun đã ra trận để tìm lại mạng sống ông, ông Đavít ở trong sa mạc Díp, tại Khoócsa” (1Sm 23,14-15).

Chết trong sa mạc: Dân chúng kêu trách ông Môsê: “Bên Ai Cập không có đủ mồ chôn hay sao, mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? ...” (Xh 14,11-12) “Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết” (Ga 6,49; x. Xh 16,3; Ds 3,4; 14,29; 32,13; 1Cr 10,5; Dt 3,17).

Thiên Chúa dẫn dắt và chăm sóc dân Người trong sa mạc: “Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi, đã chúc phúc cho các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, Người đã biết hành trình của các ngươi trong sa mạc mênh mông ấy; đã bốn mươi năm Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ở với các ngươi và các ngươi đã chẳng thiếu thốn điều gì” (Đnl 2,7; x. Xh 13,18; 17,1.5-6; Đnl 1,19; 8,2; 29,5; 32,10; Gr 24,7; Nkm 9,19-21; Tv 78,52; 136,16; Am 2,10; Cv 7,36; 13,18).

Thánh Gioan Tẩy Giả trong hoang địa: “ông Gioan đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (Mc 1,4; x. Mt 3,3 // Mc 1,2-3 // Lc 3,4; Is 40,3).

Chúa Giêsu Kitô trong hoang địa: “Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu ma quỷ cám dỗ” (Mt 4,1 // Mt 1,12-13 // Lc 4,1).

Những hoang địa đặc biệt: St 21,14: Bơeseva; Xh 15,22: Sua; Xh 16,1: Xin, Xh 19,1-2: Xinai; Ds 12,16: Paran; Ds 13,21: Xin; Ds 33,8: Êtham; Đnl 2,26: Cơđêmốt; Gs 18,12: Bết Aven; 1Sm 23,24: Ma ôn; 1Sm 24,1: Ên Gheđi; 1Sm 26,2: Díp; 1V 19,15: Đamát; 2V 3,8 Êđôm; 2Sb 20,16: Giơruên; 2Sb 20,20: Tơcôca; Tv 2,8: Cađê; Tv 63,1: Giuđa; Mt 3,1: Giuđê; Cv 8,26: “con đường hoang vắng từ Giêrusalem xuống Gada”.

Hoang địa được dùng làm biểu tượng “Và các ngươi, thế hệ hôm nay, hãy ngẫm xem lời Chúa phán dạy: Đối với Israel, phải chăng Ta đã là sa mạc hay đất đai cằn cỗi tối tăm? Thế mà dân Ta đã nói: chúng tôi muốn tự do chứ còn không đến với Ngài nữa ?” (Gr 2,31). “Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu” (Is 35,6). “Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta” (Is 4,32; x, Gr 50,12; Ac 4,3; Hs 2,3).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận Phú Cường

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Trạng sư
Trạng sư
Từ trạng sư, có gốc tếng Latinh là advocatus - tương ứng với từ gốc Hy Lạp parakletos, có nghĩa là người bào chữa, người chuyển cầu.
Lều
Lều
Theo nguồn Javiste, một “lều hội ngộ” đặt ở ngoài lều trại được ông Josuê canh giữ và ông Môsê đến để lãnh nhận mạc khải thần linh (Xh 33,7-11) lều là nơi mạc khải, lại xuất hiện trong sách Dân số (11,24t; 12,4-10; 14,10).
Nhận ra ân sủng Chúa trong cuộc đời
Nhận ra ân sủng Chúa trong cuộc đời
Các bài đọc Phụng vụ tuần này diễn tả cho chúng ta thấy được tình trạng mù lòa của con người đối với ân sủng. Bài đọc thứ nhất, trích từ sách ngôn sứ Mikha.
Trạng sư
Trạng sư
Từ trạng sư, có gốc tếng Latinh là advocatus - tương ứng với từ gốc Hy Lạp parakletos, có nghĩa là người bào chữa, người chuyển cầu.
Lều
Lều
Theo nguồn Javiste, một “lều hội ngộ” đặt ở ngoài lều trại được ông Josuê canh giữ và ông Môsê đến để lãnh nhận mạc khải thần linh (Xh 33,7-11) lều là nơi mạc khải, lại xuất hiện trong sách Dân số (11,24t; 12,4-10; 14,10).
Nhận ra ân sủng Chúa trong cuộc đời
Nhận ra ân sủng Chúa trong cuộc đời
Các bài đọc Phụng vụ tuần này diễn tả cho chúng ta thấy được tình trạng mù lòa của con người đối với ân sủng. Bài đọc thứ nhất, trích từ sách ngôn sứ Mikha.
Hãy hồi tâm đổi mới
Hãy hồi tâm đổi mới
Mùa Chay mời gọi chúng ta hồi tâm, sám hối, đổi mới để trở về với Chúa. Mùa Chay cũng nhắc nhở chúng ta ý thức, tỉnh thức trước những thử thách, những cám dỗ, cạm bẫy đang bủa vây xung quanh. Do đó, Chúa luôn cảnh tỉnh hãy sáng...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V thường niên - năm B
Bạn nghĩ gì về việc Đức Giêsu dậy thật sớm để cầu nguyện ở một nơi hoang vắng, sau một ngày sabát làm việc vất vả? Gặp gỡ Chúa Cha có phải là một nhu cầu sinh tử đối với Đức Giêsu không? Cầu nguyện có quan trọng đối với...
Ngày sống của Chúa Giêsu
Ngày sống của Chúa Giêsu
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy nhịp sống mỗi ngày của Chúa Giêsu: khởi đầu là cầu nguyện, tiếp đến là rao giảng và chữa lành bệnh tật thể xác cũng như tâm hồn. Ngày sống của Chúa Giêsu như khuôn mẫu để cho từng người nhìn lại nhịp...
Hội đường
Hội đường
Hội đường, tiếng Hy Lạp là synagôgê, có nghĩa là cuộc hội họp, về sau chỉ nơi cộng đoàn hội họp để cầu nguyện và giáo huấn. Hội đường mọc lên như kết quả của việc tiêu hủy đền thờ Giêrusalem năm 587, và người Do Thái bị phân tán...
Sức mạnh của Lời Chúa
Sức mạnh của Lời Chúa
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta ca ngợi tình thương Chúa, sức mạnh của lời Chúa, thể hiện qua một số khía cạnh.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III thường niên - năm B
“Các anh hãy đi sau tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người ta” (Mc 1,17). Từ nào trong câu này đánh động bạn? Ngày nay, để làm môn đệ bước theo Chúa Kitô, chúng ta thường phải trả những giá nào? Hãy nhớ...