Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một, 2015 14:41

Kêu cầu

Invocatio, Invocation, Invocation

Kêu: gọi xin; cầu: xin. Kêu cầu: gọi xin cách tha thiết.

Trong kinh nguyện Công giáo, kêu cầu là việc kêu Danh thánh Thiên Chúa, kêu tên Chúa Giêsu, hoặc gọi tên Đức Mẹ hay các Thánh để xin các Ngài giúp đỡ.

Kêu Danh thánh Chúa Giêsu là một hình thức kêu cầu đặc biệt. “Giêsu” nghĩa là “Thiên Chúa Cứu Độ”. Khi kêu cầu Danh thánh Chúa Giêsu, tâm hồn chúng ta “được hòa nhịp với sự khốn cùng của con người và lòng thương xót của Đấng Cứu Độ” (GLHTCG 2667).

Cách kêu cầu này xuất phát từ lòng tin, đã được khai triển dưới nhiều hình thức trong truyền thống kinh nguyện Đông và Tây Phương. Công thức thông dụng nhất, được các thầy linh đạo tu viện Sinai, tu viện Athos và vùng Syria truyền lại, là lời cầu: “Lạy Chúa Giêsu, là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, xin thương xót chúng con là kẻ có tội”. Lời cầu nguyện này kết hợp bài Thánh Thi ca ngợi Chúa Kitô trong thư gởi giáo đoàn Philipphê (x.Pl 2, 6-11) với lời van xin của người thu thuế và những người mù lòa trong Phúc Âm (x. Mc 10, 46-52; Lc 18, 13; GLHTCG 2667).

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm