Thứ Năm, 05 Tháng Mười Một, 2015 20:26

Khế ước Nước Trời

1. Sống quảng đại là nét đẹp của người Kitô hữu.  Sống quảng đại còn là cách để cổ võ nền văn minh tình thương và bênh vực sự sống, nền văn minh bình đẳng và không loại trừ. Lời Chúa trong các bài đọc Chúa nhật hôm nay, giúp chúng ta ý thức hơn về cách sống quảng đại với tha nhân.

2. Bài đọc 1 thuật lại câu chuyện giữa ngôn sứ Êlia và bà góa Xarépta, trong hoàn cảnh cả vùng đang gặp nạn đói vì thiếu nước và mất mùa. Êlia không còn gì để nuôi thân, mẹ con bà góa chỉ còn một nắm bột trong hũ và một chút dầu trong vò, chẳng thấm vào đâu cho một bữa ăn. Thế nhưng Êlia lại ngỏ lời xin bà  giúp đỡ bánh ăn cho mình trong lúc đang đói khát. Lúc này, bằng một con tim quảng đại giàu lòng nhân ái, bà đã  không nghĩ đến sự sống của mình và của con trai yêu dấu, sẵn sàng chia sẻ tấm bánh nhỏ bé, gia tài duy nhất, cho Êlia. Lòng quảng đại chân chính này đã làm cho bà trở nên một người giàu trước mặt Thiên Chúa và Ngài đã bù đắp lại cho bà được phong phú về mọi nhu cầu vật chất: “hũ bột của bà sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn” (1V 18,14).

 

3. Với câu chuyện trong bài đọc một, phụng vụ Lời Chúa muốn dẫn chúng ta đến lòng quảng đại của Chúa Giêsu trong thư Do Thái của bài đọc hai. Trong đoạn sách, tác giả đã trình bày Đức Kitô là Vị Thượng Tế tiến vào cung thánh dâng của lễ lên Chúa Cha. Chúa Giêsu vào cung thánh cõi trời dâng tiến của lễ, không giống như các thượng tế trần gian mang theo máu chiên bò dâng lên Thiên Chúa, nhưng Ngài mang chính thân mình làm của lễ, dâng chính máu mình làm giá chuộc cứu độ con người. Máu gắn liền với sự sống con người. Như vậy khi Chúa Giêsu dâng hiến chính máu mình làm của lễ, nghĩa là Chúa Giêsu đã hy sinh sự sống mình  cho nhân loại. Quả thật, vì loài người và để cứu độ loài người, Chúa Giêsu không nhất quyết duy trì sự sống mình nhưng đã tự nguyện dâng hiến lên Thiên Chúa để “đem lại ơn tha tội và ban ơn cứu độ cho những ai trông đợi Người” (Dt 9,26).

Qua việc dâng hiến chính sự sống mình làm của lễ ban lại ơn cứu độ cho con người, hơn bao giờ hết, lúc này Chúa Giêsu đã trở thành mẫu gương sống động về cách sống quảng đại. Vì vậy những ai biết noi gương Chúa sống quên mình cho người khác, Chúa Giêsu luôn trân trọng và đánh giá cao những việc làm tốt đẹp ấy.

 

4. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, bà góa nghèo là một điển hình về sự hài lòng của Chúa Giêsu đối với đời sống quảng đại của bà. Mặc dù bà không có nhiều của cải, không có địa vị chức tước trong xã hội và tôn giáo như các luật sĩ và biệt phái, nhưng bà có một tấm lòng rộng rãi đối với Thiên Chúa. Sự quảng đại vô bờ của người đàn bà này, đã làm cho Chúa Giêsu vui thích và cảm phục. So sánh trước mặt mọi người, việc dâng hai đồng kẽm trong đền thờ là việc nhỏ, nhưng trước mặt Thiên Chúa đó là một hành động cao cả. Người đàn bà này được coi là nhân vật trọng tâm, bởi vì bà sẵn sàng dâng hiến cho Thiên Chúa tất cả những gì mình có, tất cả những gì để nuôi sống bà trong phút sống hiện tại. Đồng tiền bà dâng cho Thiên Chúa gói gọn chỉ “hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma” (Mc 13,42), nhưng qua việc làm đó bà đã dâng hiến tất cả sự sống của mình cho Thiên Chúa. Tâm tình dâng hiến của bà không phải là chút ít dư thừa, càng không phải là để đổi lấy ân huệ từ trên cao, nhưng được thể hiện bằng con tim “yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn”. Chính vì tâm tình sâu thẳm ấy, nên Chúa Giêsu đã khẳng định trước mặt mọi người: “Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết” (Mc 12,43).

5. Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi phải sống quảng đại để trở nên giống Chúa, góp phần xây dựng một cộng đoàn chan hòa bác ái, yêu thương, hy sinh và phục vụ lẫn nhau. Đời sống quảng đại sẽ làm cho chúng ta được trở nên người có phúc, bởi vì “cho thì có phúc hơn là nhận” và là khế ước Nước Trời. Vì Chúa đã nói: “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).

Thật vậy, nếu hành vi thờ phượng Thiên Chúa của chúng ta được thể hiện cách chân thành, chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng dâng hiến bản thân mình để phục vụ Hội Thánh và tha nhân bằng đời sống quảng đại.

Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh, Chánh xứ Phú Lương - GP. Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm