Thứ Năm, 25 Tháng Tám, 2016 14:17

Khiêm nhường

Humilitas, Humility, Humilité

Khiêm: nhún nhường; nhường: nhịn. Khiêm nhường: nhũn nhặn trong đối xử.

Khiêm nhường là nhân đức giúp con người đón nhận hồng ân của Thiên Chúa và nhìn nhận sự thật về mình.

Mọi sự con người “là” và “có” đều do bởi Thiên Chúa và sự trợ giúp của đồng loại. Nhìn nhận quá sự thật về mình kể cả cái tốt lẫn cái xấu đều trái nghịch với đức khiêm nhường.

Chúa Giêsu nhận mình là gương mẫu của sự khiêm nhường và mời gọi: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”(Mt 11,29).

Bài ca Magnificat (Ngợi Khen) thể hiện sự khiêm nhường đặc biệt của Đức Mẹ. Khi nhận mình là “phận nữ tỳ hèn mọn”, Đức Mẹ được Thiên Chúa đoái thương, “Ngài nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,46-55).

Khiêm nhường là nền tảng của việc cầu nguyện (x GLHTCG 2559).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm