Thứ Sáu, 02 Tháng Mười Hai, 2016 15:24

Khổ hạnh

“Ông Gioan … lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn” (Mt 3,4).

Khổ hạnh là nghiêm nhặt từ bỏ những vui thích và nhu cầu thân xác. Sự từ bỏ này có thể được thúc đẩy bởi ước vọng đáng giá muốn hoàn toàn tự hiến cho Thiên Chúa, hay do tin tưởng lệch lạc rằng thân thể là xấu xa độc dữ.

Những kiểu thực hành khổ hạnh:

- Ăn chay: Bà Esther nhắn nhủ: “Xin bà con ăn chay cầu nguyện cho con. Con và các cung nữ cũng sẽ làm như thế” (Et 4,16; x. Tl 20,26; 2Sm 1,11-12; Gr 36,5-6; Lc 2,37).

- Mặc áo nhặm và rắc tro trên mình, như ông Đaniel cầu nguyện: “Tôi ăn chay, mặc áo vải thô và rắc tro trên đầu …” (Đn 9,3; x. 1V 21,27; Nkm 9,1; Et 4,3).

- Sống độc thân: “… đàn ông không gần đàn bà là điều tốt …” (1Cr 7,1; x. Xh 19,15; 1Sm 21,4; 1Cr 7,8.36-38; Kh 14,4).

Những người thực hành khổ hạnh:

- Các Nadia, những người tự hiến cho Thiên Chúa trong một thời hạn hay suốt đời (Ds 6,1-8; Tl 13,4-5: mẹ con ông Samson x. Tl 16,17).

- Ông Gioan Tẩy Giả (Mt 3,4 // Mc 1,6; Mt 11,18 // Lc 7,33).

- Các môn đệ ông Gioan Tẩy Giả và các người Pharisêu (Mt 9,14 // Mc 2,18 // Lc 5,33; Lc 18,12).

- Các người Do Thái và việc thực hành chay tịnh theo luật định (Lv 23,26-32; Dcr 7,1-5).

Chúa Giêsu Kitô khước từ cưỡng chế thực hành, khổ hạnh: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? …” (Mc 7,18-19 // Mt 9,14-17 // Lc 5,34-35).

- Khổ hạnh tỏ dấu ăn năn: Dân thành Ninivê sám hối và được tha thứ (Gn 3,6-9; x Sm 7,6; Ed 10,6; Ge 1,13-14).

- Khổ hạnh kéo theo kinh nguyện: “… chúng tôi đã giữ chay, đã nài xin Thiên Chúa chúng tôi, và Người đã nhậm lời chúng tôi” (Er 8,23; x. 2Sm 12,16; Nkm 1,4; Cv 14,23; 1Cr 7,5).

- Khổ hạnh để hiến thân phục vụ Thiên Chúa: “Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại” (1Cr 9,27; x. Đn 1,8; Mt 19,12; 1Cr 7,32-35).

Khổ hạnh giả tạo bị chống đối:

- Ăn chay mà không sám hối (Is 58,3-7; Ge 2,12-14)

- Kết án thứ khổ hạnh chỉ để khoa trương (Mt 6,16-18).

- Khổ hạnh không cần thiết cho việc thờ phượng và thái độ cư xử chân chính (Cl 2,20-23; 1Tm 4,1-5).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm