Thứ Sáu, 14 Tháng Mười, 2016 09:25

Kiên trì trong cầu nguyện

Cầu nguyện là sinh hoạt thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Đời sống tâm linh của tín hữu không thể tồn tại và tăng trưởng nếu không được nuôi dưỡng bằng những cuộc giao tiếp thường xuyên - cầu nguyện với Thiên Chúa.

Là một đòi hỏi tất yếu của cuộc sống, cầu nguyện đồng thời cũng là một thử thách lớn cho Kitô hữu: có nhiều Kitô hữu ít khi nghĩ đến Chúa, hoặc vì thiếu kiên trì và cậy trông nên dần dần không muốn cầu nguyện nữa. Cầu nguyện có nhiều hình thức, trong đó xin ơn là hình thức thông thường nhất. Hai bài đọc và bài Tin Mừng của phụng vụ Lời Chúa hôm nay đều đề cập đến việc cầu nguyện. Bài sách Xuất hành cho thấy hiệu lực cầu nguyện, còn bài Tin Mừng theo Luca nhấn mạnh đến thái độ cần phải có để cầu nguyện sinh hiệu lực: đó là lòng kiên trì và cậy trông.

1. Sự cần thiết và hiệu lực của cầu nguyện

Qua bài đọc Xuất hành, chúng ta thấy cuộc giao tranh với người Amabec, khi Môisen giơ tay lên thì Israel thắng trận. Giơ tay lên chỉ là một cử chỉ bên ngoài, tự nó không thể sinh hiệu lực gì. Điều sinh hiệu lực chính là lời cầu nguyện bên trong dâng lên Thiên Chúa. Đây là bài học cho chúng ta: Đạo trước hết và chủ yếu là thái độ của tâm hồn thể hiện bằng cuộc sống. Cầu nguyện nuôi dưỡng tương quan của con người với Thiên Chúa, cầu nguyện làm no thỏa đời sống chúng ta là con cái với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

2. Thái độ kiên trì cầu nguyện

Tin Mừng theo Luca là Tin Mừng của lòng thương xót, đồng thời đặc biệt chú trọng đến cầu nguyện. Nhiều lần Thánh sử Luca vừa đề cao gương cầu nguyện của Đức Giêsu, vừa nhấn mạnh đến thái độ kiên trì mà các môn đệ cần phải có khi cầu nguyện.

Qua dụ ngôn vị thẩm phán và bà góa trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kêu gọi chúng ta hãy trung thành cầu nguyện. Ai kiên trì trong lời cầu cuối cùng sẽ được đáp ứng. Đức Giêsu kể cho ta dụ ngôn này, không phải để dạy ta làm quan tòa, nhưng để trấn an ta rằng lời cầu xin của ta không phải là vô vọng, và khi cầu xin Thiên Chúa, ta cũng phải kiên tâm như bà góa. Có điều là Thiên Chúa không bao giờ đáp trả ta để được yên thân. Thiên Chúa luôn luôn đáp trả con cái Người bằng tình yêu. Khi kiên nhẫn kêu cầu lên Chúa, hoặc ngay cả khi mất kiên nhẫn, thất vọng đi nữa, ta nói lên sự gắn bó và tín thác của ta với Người. Cầu xin Thiên Chúa trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh vui buồn, là lớn lên trong niềm tín xác rằng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, ban cho ta mọi sự, và ta có được mọi sự nhờ Người. Bằng sự kiên trì cùng nhau cầu nguyện, như Aaron và Khua đỡ đôi tay Môisen, chúng ta liên đới với nhau trong lời cầu nguyện, chắc chắn lời cầu xin sẽ được Chúa thương nhận lời. Chúng ta học kinh nghiệm của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: “Ai hiểu được mãnh lực của lời cầu nguyện? Sốt sắng như các Tông đồ và Đức Mẹ trong nhà Tiệc ly, phó thác như Chúa Giêsu ở vườn Cây Dầu, cương quyết như Môisen giang tay trên núi, tha thiết như người trộm lành, khiêm tốn như người thu thuế” (Đường Hy Vọng, số 135).

LM Micae Hy Lê Ngọc Bửu, ISPCJ, Huế

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm