Thứ Sáu, 22 Tháng Giêng, 2016 20:31

Lời Chúa và Hành Động của Chúa

1. Giá trị của lời

“Lời” là một nét đặc trưng của con người. Con người đích thực là sinh vật có ngôn ngữ, không phải thứ ngôn ngữ nằm trong bình diện thực nghiệm của sinh vật nói chung, nhưng là loại ngôn ngữ có khả năng khai mở tầng ý nghĩa.

Với con người, có một “đại lục” hoàn toàn mới và hết sức phong phú, đó là bình diện của ý nghĩa, được hình thành trong tự do và hướng tới những giá trị “văn hóa”. Chỉ có con người mới là sinh vật có văn hóa, và văn hóa là những ý nghĩa hết sức phong phú, mới lạ, bộc lộ bản chất “nhân linh” của con người. Từ điểm này, chúng ta có thể nhận ra giá trị của Lời Chúa trong đời sống đức Tin.

Nếu ngôn ngữ của con người có khả năng mang lại một ý nghĩa nhân linh cho các sự kiện, ý nghĩa vượt trên bình diện thực nghiệm và làm biến đổi bản chất của các sự kiện, thì Lời Chúa chính là phương thức thổi ý nghĩa siêu nhiên vào cuộc sống trần thế của con người. Lời Chúa giúp con người chẳng những vượt trên bình diện thực nghiệm, nhưng còn đón nhận và siêu vượt trên cả những ý nghĩa nhân linh của phận người. Nếu đức Tin trong truyền thống Do Thái - Kitô giáo chính là sống lịch sử đời thường, được biến đổi thành lịch sử ơn cứu độ, thì chúng ta hiểu sự “biến đổi bản chất” ấy không thể không có sự đóng góp của sứ vụ ngôn sứ, hoặc nói chính xác là của Lời Chúa.

Dân Do Thái, trong khi bị lưu đầy, đã lại có cơ may khám phá ra tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống đức Tin. Bài đọc 1, sách Nê-khơ-mia hôm nay cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc khám phá lại ý nghĩa của Lời Chúa. Nhờ nghe Lời Chúa, dân hiểu ra tình thương của Chúa trong lịch sử Dân tộc của mình.

Chính vì thế, phụng vụ hôm nay muốn cho chúng ta nghe lại đoạn đầu Tin Mừng Luca, để hiểu ra giá trị của Lời Chúa: “Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ Lời Chúa truyền lại cho chúng ta” (Lc 1,2).

2. Lời và hành động

Nhưng ngôn ngữ của con người không phải là thứ viển vông. Ngôn ngữ có khả năng thay đổi “bản chất” của thực tại. Ngôn ngữ chân thật là ngôn ngữ đọc được bản chất chân thực của sự kiện, hay đúng hơn đó là thứ ngôn ngữ có khả năng thu họp mọi sự kiện vào ý nghĩa nhân linh, quy hướng tất cả vào sự thành tựu đích thực của hành trình đời người. Thứ ngôn ngữ ấy không phải là “thượng tầng kiến trúc” phản ảnh thực tại “hạ tầng cơ sở”, nhưng chính là lời mời gọi vươn lên, lời mời gọi làm phát sinh những hành động có khả năng biến đổi chiều hướng lịch sử. Tư tưởng không phải là cái gì phụ thuộc. Tư tưởng, văn hóa, ngôn ngữ... cho thấy rằng bản chất của vũ trụ, của thế giới, của lịch sử con người, của mọi sự kiện..., không phải là “hư vô chủ nghĩa”, nhưng là một nhiệm cục, hứa hẹn một sự thành tựu đích thực mang lại hạnh phúc chân chính cho con người. 

Cũng thế, Ngôi Lời Thiên Chúa “chẳng thể” nhập thể làm người như một sự chọn lựa tình cờ, ngẫu nhiên, chẳng hạn nhập thể làm người Ấn Độ hay nhập thể làm người Việt Nam... Ngôi Lời “cần phải” nhập thể để ứng nghiệm Lời đã được tiên báo trong lòng lịch sử Dân Israel; rồi thực hiện những ý nghĩa cứu độ đã được Lời Chúa gieo vãi trong dòng lịch sử ấy.

“Hôm nay đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 1,21)

Lời Chúa gắn liền với hành động của Chúa. Lời Chúa soi sáng cho ta hiểu hành động của Chúa; và hành động của Chúa minh chứng chân lý của Lời Chúa. Vì thế, Công đồng Vatican II đã cho thấy việc Thiên Chúa mặc khải, không phải chỉ bằng “lời” như trước đây, nhưng bằng lời và bằng hành động của Ngài: 

“Nhiệm cục mặc khải này được thực hiện bằng những hành động và lời nói có liên hệ mật thiết với nhau, đến độ các việc Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử cứu độ biểu lộ và củng cố những giáo huấn cũng như các thực tại được diễn tả bằng lời nói; còn lời nói được dùng để công bố và làm sáng tỏ mầu nhiệm được chứa đựng trong các việc làm” (MK 2)

***

Cựu Ước nói cho ta biết Thiên Chúa là Đấng giàu lòng từ bi thương xót; lời nói ấy được ứng nghiệm trong hành động của Đức Giêsu; Ngài “động lòng thương” và ra tay cứu chữa những người nghèo khó, bệnh tật, tội lỗi...

Không thiết tha với Lời Chúa, người Kitô hữu khó lòng mà tìm thấy ánh sáng siêu nhiên chiếu tỏa trên những biến cố trong cuộc đời mình, để có thể hành động theo đức Tin, góp phần cho “Nước Cha trị đến”. Thiếu ánh sáng Lời Chúa, người Kitô hữu sẽ dễ dàng bị kéo lôi xuống tầng thực nghiệm, và xử lý mọi việc theo bài toán thực nghiệm.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn - OP

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm