Thứ Sáu, 17 Tháng Hai, 2017 20:23

Lòng nhân hậu

Benevolentia, Benevolence, Bienveillance

Nhân: lòng thương yêu; hậu: sâu nặng. Nhân hậu: lòng thương yêu sâu nặng.

Người có lòng nhân hậu luôn mong muốn và thực hiện điều tốt hoàn toàn vì lợi ích của người khác.

Lòng nhân hậu ám chỉ tình yêu chung thủy của Thiên Chúa đối với con người.

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa thường được ca tụng là Đấng nhân hậu, giàu lòng thương xót và hay tha thứ (x. Đn 3,42).

Trong Tân Ước, Thiên Chúa đã bày tỏ lòng nhân hậu của Ngài qua Đức Giêsu Kitô - Đấng đã rong ruổi chữa bệnh cho người tật nguyền, ban ơn thứ tha cho kẻ tội lỗi và rao giảng về một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót (x. Mt 5,45; Lc 11,13; 15, 11-32).

Thiên Chúa đã tỏ lòng nhân hậu đối với con người chính là để con người noi gương Đức Giêsu Kitô - hiện thân của Thiên Chúa - yêu thương và thực hiện những điều tốt đẹp cho đồng loại và cho các thụ tạo khác.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm