Thứ Năm, 09 Tháng Hai, 2017 10:31

Luật và thái độ của Chúa Giêsu

“Thầy đến không phải để phá bỏ luật Môsê, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).

Chúa Giêsu Kitô chấp nhận uy quyền của Cựu Ước và coi mình là người đến để kiện toàn mục tiêu của Cựu Ước.

Những cuộc tranh luận của Chúa Giêsu Kitô với các người Pharisêu và các luật sĩ.

- Các người Pharisêu và các luật sĩ tố cáo các môn đệ Chúa Giêsu Kitô không tuân giữ truyền thống: “Người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa” (Mc 7,5 // Mt 15,2).

- Chúa Giêsu Kitô tố cáo các người Pharisêu và luật sĩ giả hình: “... các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống loài người được tuân giữ hơn là chính luật Thiên Chúa: “ông Môsê đã dạy rằng: ngươi hãy thờ cha kính mẹ ... và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa... các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy” (Mc 7,10-13 // Mt 15,3-6). Thánh Matthêu (23,1-36). Thánh Marcô (12,38-39) và Thánh Luca (20,45-46) liệt kê một số những giáo huấn sai lạc của họ chỉ vì giả hình và tham lam.

- Các người Pharisêu tố cáo Chúa Giêsu phá đổ luật nghỉ ngày Sabát: “vào ngày Sabát, đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa, người Pharisêu liền nói với Đức Giêsu: ông coi, ngày Sabát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép!” (Mc 2,23-24 // Mt 12,1-2 // Lc 6,1-2).

- Và Chúa Giêsu Kitô cho thấy uy quyền của Ngài trên ngày Sabát: “Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabát” (Mc 2,28 // Mt 12,8 // Lc 6,5).

- Chúa Giêsu Kitô thách thức các nhà lãnh đạo suy nghĩ về các nguyên lý chứ không phải chỉ về lề luật; “Người nói với họ: Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? Nhưng họ làm thinh” (Mc 3,4// Lc 6,9 // Mt 12,11-12; x. Lc 13,10-17: chữa lành một phụ nữ còng lưng ngày Sabát).

Chúa Giêsu đến kiện toàn lề luật, Ngài phán: “anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các tiên tri. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17; x Mt 5,21-22; Lc 20,13; Mt 5,27-28; Xh 20,14 cần vượt qua từ ngữ để hiểu ý nghĩa của lề luật).

Ngài còn xác quyết tính vững chắc lâu bền của lề luật: “Thầy bảo thật anh em trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành” (Mt 5,18-19 // Lc 10,25-28 // Mt 22,37-39 // Mc 12,29-34; Lc 10,29-37; 16,16).

Chính Chúa Giêsu Kitô tuân phục lề luật và các lệnh truyền trong việc:

- Tôn kính cha mẹ (Lc 2,41-51).

- Chịu phép rửa (Mt 3,13-15).

- Chống lại cơn cám dỗ (Lc 4,1-12 // Mt 4,1-11 // Mc 1,12-13).

- Giữ luật mừng lễ Vượt qua (Lc 22,7-8).

- Vâng phục ý muốn Thiên Chúa (Mt 26,39 // Mc 14,35-36 // Lc 22,41-42).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm