Thứ Tư, 23 Tháng Mười Hai, 2015 08:01

Máng cỏ

“Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,7)

Máng cỏ là cái máng trong chuồng nhốt súc vật, bỏ đầy rơm cỏ cho bò lừa v.v... Từ này cũng dùng để chỉ cái ngăn giữ loài vật. Trẻ Giêsu khi chào đời được đặt trong máng cỏ, vì không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2,7).

Máng cỏ, chuồng bò, nơi nuôi dưỡng súc vật. Các súc vật nuôi nhận biết nơi này. “Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng Israel thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì” (Is 1,3). Họ quả là thú hoang không nhận biết và không đón nhận lương thực Thiên Chúa ban : “liệu trâu rừng có muốn phục vụ ngươi, có chịu qua đêm bên máng cỏ ngươi làm ?” (G 39,9). Các thú vật trong trang trại được cung cấp lương thực “người công chính chăm lo cho sự sống đàn vật...” (Cn 12,10). “Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối, cỏ người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra” (Is 30,24) “không có bò, máng ăn trống rỗng, nhờ sức trâu nguồn lợi dồi dào” (Cn 14,4). Các con vật chở nặng được cung cấp lương thực. Gia đình bà Rebecca, khi tiếp đón đoàn gia nhân của ông Abraham, đã “tháo yên cho lạc đà, lấy rơm và cỏ cho lạc đà ăn...” (St 24,32 x. 24,25 42,23 Tl 19,19).

Chào đời, Chúa Giêsu Kitô đã được đặt trong máng cỏ : “Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2,7). Các người chăn chiên đã được dặn dò : “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12.16).

Thú nuôi được giữ trong các chuồng trại : “Vua Salômon mỗi ngày được cung cấp... mười con bò thịt và hai mươi con bò nuôi, một trăm con cừu, không kể nai, linh dương và chim gáy béo để ăn thịt” ((1V 5,3). “Vua lại cho làm chuồng để nhốt súc vật và lập cánh đồng để nuôi chiên bò” (Sb 32,28 x. Tv 50,9 Kb 3,17 Ml 3,20). Các thú khác cũng được nuôi giữ trong chuồng trại: “Vua Salômon có bốn ngàn ngăn chuồng cho ngựa kéo và mười ngàn con ngựa cưỡi” (1V 5,6 x. 2Sb 9,25 Lc 13,15).

Chúa Giêsu Kitô đã sinh ra tại Bêlem (Lc 2,4-7). Bêlem theo tiếng Do thái có nghĩa là “nhà của bánh”. Ngài được đặt trong máng cỏ, máng đặt cỏ rơm để làm lương thực cho súc vật. Chính Chúa Giêsu đã phán “Tôi là bánh trường sinh” (Ga 6,48). Trong bữa tiệc trước giờ ly biệt “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói : anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy” (Mc 14,22).

LM. Phạm Quốc Túy - GP. Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm