Thứ Tư, 14 Tháng Mười, 2015 22:12

Messia, Chủ thuyết

Thuật ngữ Chủ thuyết Messia chỉ các phong trào bắt đầu từ thế kỷ thứ I TCN, như các phái Sadducaeo, Pharisaeo, Nhiệt Thành và Qumran. Chủ thuyết này bắt nguồn từ niềm trông đợi Đấng Messia của Israel.

 

Họ chờ đợi sự xuất hiện của Đấng Messia (Đấng Cứu Thế), xuất thân từ dòng dõi David, để thiết lập quyền vương đế của Thiên Chúa. Người sẽ xuất hiện cùng với các phép lạ vinh quang nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa trong thời sau hết. Bằng sự khôn ngoan, công chính và quyền năng, Đấng Cứu Thế thiết lập một vương quốc đạo đức, tràn ngập lòng kính sợ Thiên Chúa. Người tiêu diệt kẻ thù nghịch và cai trị Israel trong công bình tín nghĩa (x. Is 9, 1-6).

Tân Ước quy tước hiệu Messia cho Chúa Giêsu với một cách hiểu mới: Đấng Cứu Thế phải chịu đau khổ rồi mới được vinh quang (x. Lc 24, 26); vì thế người ta phải đón nhận Người bằng đức tin (x. Mt 24, 23); quyền vương đế của Người siêu vượt mọi tham vọng chính trị dân tộc; và niềm hy vọng Messia sẽ được hoàn tất với sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô trong thời sau hết.

Chủ thuyết Messia còn dẫn đến một lạc giáo duy thiên sai tại Tiểu Á, vào khoảng năm 350. họ chủ trương Kitô hữu không cần đến các bí tích và việc thiện để đạt được ơn thánh, nhưng nhờ khổ chế, con người có thể đạt được sự chiêm ngưỡng Thiên Chúa ngay ở trần gian này.

TIỂU BAN TỪ VỰNG - UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm