Thứ Sáu, 22 Tháng Tư, 2016 14:47

Mùa Phục sinh

Tempus Paschale, Easter Time, Temps Pascal

Mùa Phục Sinh là khoảng thời gian mừng biến cố Chúa Kitô sống lại. Mùa này bắt đầu từ đêm Canh thức Phục Sinh và kết thúc vào Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Từ thế kỷ IV, Hội Thánh đã mừng thêm những ngày lễ trong Mùa Phục Sinh, như tuần Bát nhật Phục sinh, Lễ Thăng Thiên và Lễ Hiện Xuống.

Trong mùa này, để biểu lộ niềm hân hoan, tín hữu không ăn chay, và luôn hát Halleluia.

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm