Thứ Bảy, 26 Tháng Ba, 2016 22:16

Ngày của Chúa

“Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Madalêna đi đến mộ” (Ga 20,1)

Cũng như việc giữ ngày Sabát, các Kitô hữu thời Giáo hội sơ khai họp nhau lại vào ngày thứ nhất trong tuần, để kính nhớ sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, qua bữa ăn tối. Ngày của Chúa đã sớm trở thành tâm điểm của tuần lễ Kitô giáo. Các đặc tính của ngày Sabát Do Thái ngẫu nhiên được chấp nhận. Đó là ngày để thờ phượng và nghỉ ngơi.

Các môn đệ Chúa Giêsu tiếp tục giữ ngày Sabát. Sau khi mai táng Chúa Giêsu cách vội vã vì “hôm ấy là áp lễ, và ngày Sabát bắt đầu ló rạng (Lc 23,54), mấy bà về nhà, chuẩn bị dầu thơm và thuốc thơm, bởi ngày Sabát, các bà nghỉ lễ như luật truyền” (23,58). Thánh Phaolô và Baraba đến Antiôkia miền Pixiđia “ngày Sabát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự” (Cv 13,14). Tại đây các ông đã rao giảng Chúa Giêsu cho người Do Thái và “người ta mời hai ông lại nói về đề tài ấy ngày Sabát sau” (13,42). Thánh Tông đồ thường nhân những cuộc họp ngày Sabát để rao giảng Tin Mừng (Cv 16,13;17,2; 18,4).

Ngày của Chúa là ngày kính nhớ sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, việc Phục sinh đã xảy ra vào “ngày thứ nhất trong tuần” (Mc 16,9; Mt 28,1-7; Lc 24,1-6; Ga 20,1-9). Vào ngày này các môn đệ họp nhau lại. “Tại Troa ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau lại để bẻ bánh. Ông Phaolô thảo luận với anh em, và vì hôm sau ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện tới nửa đêm” (Cv 20,7). Đặc biệt sau khi sống lại, “vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho các con …” (Ga 20,19-20). Thánh Tôma đã vắng mặt trong cuộc gặp này, nhưng “Tám ngày sau… có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín, Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông …” (Ga 20,24-26).

Ngày của Chúa thay thế vai trò ngày Sabát. Các giáo đoàn đã quen gặp nhau ngày này, khiến Thánh Phaolô có thể viết: “Ngày thứ nhất trong tuần, mỗi người trong anh em hãy để riêng ra những gì đã may mắn góp được” (1Cr 16,2). Riêng Thánh Gioan kể lại: “Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa” (Kh 1,10) khi ngài đang ở đảo Patmô. 

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm