Thứ Bảy, 31 Tháng Mười, 2015 12:23

Ngày lễ

Festivitas, Feast day, Fête

Ngày lễ là ngày Hội Thánh dành riêng để: tôn thờ Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế; kính nhớ Đức Mẹ, các Thiên thần, Các Thánh; các mầu nhiệm và các biến cố thánh cách đặc biệt.

Các ngày lễ có một ý nghĩa quan trọng, vì qua đó, Hội Thánh mừng kính các biến cố của mầu nhiệm cứu độ cách đặc biệt.

Từ Công đồng Vaticanô II, các ngày lễ được chia thành bậc: lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ buộc và các lễ nhớ không buộc.

Các ngày Chúa nhật, đặc biệt trong Mùa Vọng và Mùa Chay có mục đích giúp các tín hữu nhớ đến các mầu nhiệm chính. Việc giữ các ngày lễ trọng buộc cũng như ngày Chúa nhật và việc cử hành Thánh Thể là trung tâm đời sống của Hội Thánh. Theo truyền thống các Tông Đồ, ngày Chúa nhật – cử hành mầu nhiệm Vượt Qua – phải được coi như ngày lễ buộc (x. GLHTCG 2177), “ngày thứ nhất của mọi ngày, ngày lễ thứ nhất của mọi ngày lễ, ngày của Chúa” (GLHTCG 2174).

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm