Thứ Sáu, 06 Tháng Giêng, 2017 15:24

Ngôi sao

“Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện” (Mt 2,7).

Các ngôi sao là những thiên thể thường được các lương dân tôn kính như những thần linh. Thánh Kinh nhấn mạnh rằng các ngôi sao là những thọ tạo Thiên Chúa dựng nên và chúng phải thần phục Ngài. Các ngôi sao thường được dùng như những biểu tượng của lòng quảng đại và trung tín của Thiên Chúa đối với những lời hứa của Ngài.

Tương quan giữa Thiên Chúa và các ngôi sao: chính Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành “một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú” (Tv 33,6; x. St 1,16; Nkm 9,6; Tv 136, 7-9; 148,1-6). Các vì sao biểu dương quyền lực của Đấng tạo thành chúng: “Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú” (Is 44, 26; x. G 9,7-9; 38,31-33; Tv 147, 4-5; Is 45,11-12; Am 5,8).

Việc thờ kính các vì sao: bị Thiên Chúa cấm “khi anh em ngước mắt lên trời và thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao... thì đừng bị lôi cuốn mà sụp xuống lạy và phụng thờ chúng” (Đnl 4,19; 17,3; 2V 23,4-5). Thiên Chúa xét xử những ai thờ kính các vì sao (Gr 8,2 19,12-13; Am 5,25-27; Xh 1,4-5; Cv 7,42-43). Vương quốc Israel suy sụp vì “họ đã dựng cột thờ, sụp xuống lạy toàn thể thiên binh và phụng thờ Baal” (2V 17,16; 21,3-5; 2Sb 33,5; Cv 28,11).

Việc tìm đọc các vì sao: “Đâu cả rồi mấy ông xem số tử vi, mấy thầy chiêm tinh, mấy kẻ cứ đến kỳ tân nguyệt lại báo cho ngươi rõ những gì sẽ xảy đến ?” (Is 47,13; x.Đn 2,2-5; 4,7).

Là những dấu chỉ nơi các ngôi sao: “Toàn thể đạo binh trên trời, Ta sẽ làm cho ra tăm tối” (Ed 32,7-8; x.Kh 6,13).

Đặc biệt, khi Chúa Giêsu ra đời tại Belem, các chiêm tinh từ phương xa “đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông” (Mt 2,21) và sau khi hỏi han tại Giêrusalem “họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở Phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại” (Mt 2,9).

Các ngôi sao khai sáng lời Thiên Chúa hứa với ông Abraham, Chúa phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không ?” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó” (St 15,5; St 22,17; Đnl 10,22; 1Sb 27,23; Nkm 9,23; Gr 33,22; Dt 11,12).

Có những biểu tượng liên quan tới các ngôi sao: một nhà cai trị đến như: “một vì sao xuất hiện từ Giacob...” (Ds 24,17). Chúa Giêsu “chính là Chồi Non và dòng dõi Đavít, là sao Mai rạng ngời” (Kh 22,16; x.Is 14,12-13; 2Pr 1,19; Kh 2,28). Các thầy dạy giả hiệu “là những vì sao lạc, u ám tối tăm là nơi dành cho họ đến muôn đời” (Gđ 13). Các ngôi sao diễn tả các thiên thần: “bảy ngôi sao là các thiên thần của bảy Hội Thánh” (Kh 1,16-20). Dân Thiên Chúa “chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15; x. Đn 12,3).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm