Thứ Bảy, 14 Tháng Năm, 2016 15:52

Ngũ tuần, Lễ

Pentecoste; Pentecost, Pentecôte

Ngũ: năm; tuần: mười ngày. Ngũ tuần: năm mươi ngày.

Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái, xuất hiện vào thế kỷ II TCN, được cử hành vào ngày thứ năm mươi sau Lễ Vượt Qua, để kỷ niệm việc Đức Chúa thiết lập Giao Ước và ban bố Lề Luật trên núi Sinai (x. Xh 19-20).

Lễ này có nguồn gốc từ một lễ nông nghiệp, là ngày tạ ơn và dâng cho Thiên Chúa hoa quả đầu mùa (x. Lv 23, 15-20). Do đó, lễ này còn gọi là Lễ Mùa Gặt (x. Xh 23,16), ngày hoa trái đầu mùa hay Lễ Các Tuần (x. Ds 28,26).

Lễ Ngũ Tuần mà các Tông đồ mừng sau khi Chúa Giêsu lên trời là một ngày đặc biệt: ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các ông (x. Cv 2,1-4). Do đó, trong Kitô giáo, Lễ Ngũ Tuần còn được gọi là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm