Thứ Sáu, 25 Tháng Mười Một, 2016 15:24

Ngủ về tâm linh

“… Hẳn ông đã thức…” (Mt 24,43).

Thánh Kinh thường dùng hình ảnh giấc ngủ để chỉ sự biếng nhác thiêng liêng và sự thiếu lanh lợi hướng về Thiên Chúa.

Ngủ, hình ảnh của sự biếng nhác tâm linh:

- Thiếu cảnh giác: “những người cảnh giác Israel đui mù hết, chẳng hiểu biết gì... chỉ mơ mộng nằm dài và thích ngủ thôi” (Is 56,10; x. Mt 24,43-44 // Lc 12,39-40; Mc 13,35-36).

- Sự vô tri vô giác thiêng liêng: “... các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá...” (Cv 28,26-27; Cn 23,34-35) như là kết quả của án phạt bởi Thiên Chúa (Rm 11,8; Is 29,10).

Thiên Chúa kêu gọi phải tỉnh thức đừng ngủ mê:

- Nhu cầu phải thức dậy: “... đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia...” (Rm 13,11-12; x. Is 51,17; 52,1; 60,1; Ep 5,14; Xh 3,2)

-  Huấn lệnh phải tỉnh thức mau mắn: “Đây Ta đến như kẻ trộm. Phúc thay kẻ canh thức và giữ áo mình, kẻo...” (Kh 16,15; x. Mt 26,41; Mc 13,32-34; Lc 12,35; Ep 6,18; 1Tx 5,6-8; 1Pr 5,8) . Lời kêu xin để được phục hồi: “chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, chỉ xin Ngài ban cho được sống để chúng con xưng tụng danh Ngài” (Tv 80,18; 85,6).

Hình ảnh Thiên Chúa đánh thức khỏi mê ngủ:

- Khỏi án phạt của Ngài trước kia: “Bấy giờ Chúa như người đang ngủ, như tướng hùng đã thấm men say, bỗng tỉnh giấc đánh cho quân thù quay lưng chạy, phải thảm thê nhục nhã muôn đời” (Tv 78,65).

- Những lời nguyện cầu Chúa trỗi dậy chống lại quân thù của Chúa: “Lạy Chúa, trong cơn thịnh nộ xin đứng lên chế ngự lũ quân thù hung hãn...” (Tv 7,7; x. Tv 35,23; 44,23-24; 73,20; 80,1-2; Is 51,9).

Sự tương phản giữa Thiên Chúa không bao giờ ngủ quên với các thần minh: “Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Ngài chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Israel lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành” (Tv 121,3-4; 1V 18,27; Kb 2,19).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm