Thứ Sáu, 28 Tháng Tư, 2017 19:22

Ngục tổ tông

Inferi, Limbo of the Fathers, Enfers

Ngục Tổ Tông mang hai ý nghĩa khác nhau:

1) Ngục Tổ Tông là nơi ở của người chết, còn gọi là Âm Phủ. Theo Kinh Tin Kính, sau khi chịu chết, chịu an táng, Chúa Giêsu đã xuống Ngục Tổ Tông. Chi tiết này phát xuất từ lời rao giảng của các Tông đồ (x. 1 Pr 3,18-19; Dt 13,20): “Chúa Giêsu đã chết giống như mọi người, và linh hồn Người đã xuống với họ, ở nơi của những người chết. Nhưng Người xuống đó với tư cách là Đấng Cứu Độ, để loan báo Tin Mừng cho các vong linh bị cầm giữ ở đó”. (GLHTCG 632).

2) Với thánh Albertô Cả (1200 - 1280), Ngục Tổ Tông (Limbus Patrum) là nơi dành cho những người công chính đã chết trước thời Đức Kitô, đợi chờ ơn cứu độ do Người mang đến.

Như vậy, sau Cái Chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô thì Ngục Tổ Tông theo quan niệm của thánh Albertô Cả không tồn tại nữa, vì những người công chính trong đó đã được cứu độ.

 Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm