Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Một, 2016 15:24

Nhạo báng

“ ... Các thủ lãnh thì buông lời chế nhạo ...” (Lc 23,35).

Nhạo báng, một hình thức diễu cợt những người bị nhắm tới để hạ nhục họ. Thánh Kinh kết án những kẻ nhạo báng là kiêu căng, bất lương và dại khờ.

Các đối tượng bị chế nhạo:

- Thiên Chúa: “... và danh Ta không ngớt bị cười chê” (Is 52,5; x. Tv 74,10; 21,3; 30,9).

- Ông Giob: “Tôi bị những người ít tuổi hơn nhạo cười” (G 30,1; x. 17,2; 21,3; 30,7).

- Các tôi tớ Chúa: “họ cười nhạo các sứ giả của Thiên Chúa” (2Sb 36,16; x. Nkm 2,19; Tv 22,7; 35,15-16; 69,12; 80,6; 89,50-51; 119,51; Gr 20,7; Ac 14,63).

- các Kitô hữu bị nhạo cười (Cv 2,13; 17,32 26,24).

- Chúa Giêsu Kitô: “Họ sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng” (Mt 20,17-19 // Mc 10,32-34 // Lc 18,31-33; x. Mt 26,67-68// Mc 14,65 // Lc 22,63-65; Lc 21,11; Mt 27,29-31 // Mc 15,16-20; Mt 27,41-44// Mc 15,31-32 //Lc 23,35; Lc 23,36).

Những ai chống lại Thiên Chúa sẽ trở thành đối tượng bị nhạo cười: “Chúa chế diễu đứa hay nhạo báng...” (Cn 3,34; x. 2V 19,26-28; Is 37,22-29; G 22,17-20; Gr 10,14-16 // Gr 51,17-19; Ed 22,1-5).

Những tố giác sai trái bị chế nhạo: “... anh buông lời chế nhạo, mà chẳng ai làm anh nhục nhã sao ?” (G 11,1-3; x. G 9, 21-24).

Nhạo báng được dùng theo nghĩa ẩn dụ: “Rượu uống sinh nhạo báng, men say tạo ồn ào” (Cn 20,1).

Các đặc tính của những người nhạo báng:

- Họ là những kẻ kiêu căng ngạo mạn: “Đứa kiêu căng xấc xược được gọi là quân nhạo báng, nó cư xử ngạo ngược kiêu căng” (Cn 21,24; x. Cn 3,34).

- Họ gây tranh cãi: “Đuổi quân nhạo báng đi là hết truyện đôi co, cũng chẳng còn tranh chấp với lăng mạ” (Cn 22,10; x. Cn 9,7 29,8).

- Họ không chịu sửa sai: “Kẻ nhạo báng không thích bị khiển trách cũng chẳng chịu đến với người khôn” (Cn 15,10; x. Cn 1,22.26; 13,1; 19,25).

Thánh Kinh kết án những kẻ nhạo báng như những kẻ bất lương: “Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân... không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng” (Tv 1,1; x. Cn 14,6; 14,9; 24,9; Is 57,4; Hs 7,5).

Những kẻ nhạo báng sẽ bị phạt: “Đến bao giờ kẻ nhạo báng còn ưa chế giễu, đứa ngu si còn khinh sự hiểu biết? ... Ta sẽ nhạo cười ngày ngươi gặp họa, sẽ chế giễu khi kinh hoàng ập xuống như cơn bão và tai họa đến tựa cuồng phong, khi cùng quẫn với đau thương cứ trên ngươi, mà giáng xuống” (Cn 1,22-26; x. Cn 9,12; 17,5; 19,28-29; 21,11; 30,17; Is 28,22; 29,20; Xp 2,10-11; Gl 6,7).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm