Thứ Sáu, 25 Tháng Chín, 2015 22:33

Phần thưởng cho Dân Chúa

“... người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,41).

Thiên Chúa ban phúc lành cho dân trung thành phụng sự Ngài và cho ai chịu khổ vì Ngài. Chính Chúa là phần thưởng lớn lao nhất cho dân, phần thưởng sẽ trọn vẹn khi Chúa Giêsu Kitô đến.

Chúa hứa ban thưởng dân Ngài:

- Cho việc phục vụ trung thành: “... công việc xây dựng của ai tồn tại trên nền, thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng ...” (1Cr 3,12-15). “Bất cứ làm việc gì, hãy tận tâm như thể làm cho Chúa... anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ Người ...” (Cl 3,12-15 ; x. Xh 32,28-29 ; Ds 14,30 25,10-13 ; Is 40,10 62,11; Đn 12,3 ; Mt 10,41-42 25,28-29 ; Mc 9,41).

- Trong và qua sự bỏ mình: “... phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19,29 // Mc 40,29-30 x. Mt 16,24-26 19,21 ; Lc 18,28-30 ; 1Cr 9,26-27 ; Dt 10,33 11,36-40).

- Khi Chúa Giêsu Kitô đến: “... khi Con Người ngự trên tòa vinh hiển anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel” (Mt 10,27-28; x. Mt 16,27 25,31-36 ; Lc 14,12-14 ; 2Tm 4,7-8 ; 1Pr 5,4 Kh 2,12).

Chính Thiên Chúa là phần thưởng lớn lao nhất của dân Người: “Chúa phán cùng ông Abraham trong một thị kiến rằng: hỡi Abraham đừng sợ. Ta sẽ là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn lao” (St 15,1; x. Đnl 32,9 ; Tv 73,26 ; Kh 21,3).

Sự chắc chắn mai này sẽ được thưởng là một khích lệ để hướng tới sự thánh thiện. “Trong Đức Kitô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. Bởi vậy, tôi xin anh em đừng nản chí khi thấy tôi phải gian truân vì anh em: những gian truân ấy là vinh quang của anh em” (Ep 3,12-13 ; Dt 10,35 11,6,24-26 ; 2Ga 8 Kh 2,10).

Lm Phạm Quốc Túy - GP. Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm