Thứ Sáu, 14 Tháng Tư, 2017 19:22

Phục Sinh (của Chúa Giêsu Kitô)

Resurrectio Christi, Resurrestion of Christ, Résurrection du Christ

Phục: lại; sinh: sống. Phục sinh: sống lại.

Phục sinh là biến cố Đức Giêsu sống lại vào ngày thứ ba sau khi chết, và được mai táng trong mồ (x. 1 Cr 15,1-8).

Tuy không được chứng kiến giây phút Chúa Phục Sinh nhưng các môn đệ đã thấy ngôi mộ trống, và Chúa đã hiện ra với họ nhiều lần (x. Mt 28 và //; Ga 20-21), họ đã tin và dám chết để làm chứng cho sự Phục Sinh của Người (x. Cv 2,32; 4,1-22; 5,17-42; 25,13-22; 26).

Khi Phục Sinh, Đức Kitô không trở về lại với cuộc sống trần thế, không còn bị lệ thuộc thời gian và không gian. Thân thể Phục Sinh của Người đầy tràn quyền năng của Chúa Thánh Thần, tham dự vào sự sống thần linh trong vinh quang, đến độ Thánh Phaolô đã nói Người là người thiên giới (x. GLHTCG 646). Sự Phục Sinh của Người là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa (x. GLHTCG 648-650).

Qua Sự Phục Sinh, Đức Kitô hoàn tất công trình cứu chuộc. Những ai tin vào Người, sống theo giáo lý của Người, sẽ được sống lại vào ngày tận thế. Thánh Phaolô khẳng định: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu...” (1 Cr 15, 20-22).

 Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm