Thứ Bảy, 31 Tháng Mười, 2015 12:25

Sầu khổ

“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,4).

Bày tỏ nỗi ưu phiền vào thời bị mất mát hay ăn năn thường kèm theo sự khóc lóc rơi lệ xé áo hoặc mặc áo nhặm.

Quy luật cho hàng tư tế về việc để tang than khóc khi có người chết: “Một tư tế không được làm cho mình ra ô uế vì một người chết trong lòng họ ...” (Lv 21,1-4. 10-11).

Dân Chúa sầu khổ sau khi mất:

- Ông Aaron: “Khi toàn thể cộng đồng hay biết ông Aaron qua đời, thì cả nhà Israel đã khóc thương ông ba mươi ngày” (Lv 20,29).

- Ông Môsê: “Con cái Israel khóc ông Môsê trong đồng bằng Moab ba mươi ngày ...” (Đnl 34,8).

 

- Vua Đavít khóc thương vua Saulê và hoàng tử Jonathan: Ông Đavít nắm lấy áo mình mà xé ra, tất cả những người ở với ông cũng vậy. Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Saulê và ông Jonathan con vua, thương tiếc dân Đức Chúa vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm” (2Sm 1,11-12; x. 2Sm 1,17-27).

- Vua Đavít khóc thương ông Absalom: “Absalom con ơi, Absalom con ơi, phải chi ba chết thay cho con ! Absalom con ơi!” (2Sm 19,1).

- Ông Giob khóc thương các con: “Ông trỗi dậy xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất sụp lạy ...” (G 1,20-21).

- Các ví dụ khác: St 37,34-35: Ông Giacob khóc thương ông Giuse: St 50,11: đám tang ông Giacob: 2Sm 13,31: Vua Đavít khóc thương Ammon; 2Sm 14,2 phụ nữ khóc để bào chữa cho Absalôm: 2Sb 35,23-25: xứ Giuđa và cả thành Giêrusalem để tang vua Giôsigiahu: Mt 2,18: khóc thương các hài nhi bị giết: Ga 11,31: Maria ra mộ em mà khóc: Ga 11,33 Chúa Giêsu thổn thức: Cv 8,2: khóc thương ông Stêphanô.

 

Các ví dụ về nỗi sầu khổ của lương dân sau khi bị tổn thương mất mát: Is 15,2-3 dân Môab rên siết tại Nơvô và Mêđơva: Gr 47,5: dân Philitinh; x. Gr 48,37): Ed 27,k30-32: khóc thành Tia.

Sầu khổ để diễn tả lòng thống hối: “Dân nghe lời chẳng lành ấy, thì mặc áo tang, không ai mang đồ trang sức trên mình” (Xh 33,4 x. Re 9,36).

Sầu khổ vì nỗi bất hạnh: Nàng Tama bị hiếp: “ ... đặt tay lên đầu, vừa đi vừa kêu la ...” (2Sm 13,19). Hai người bạn của ông Giacob bật khóc ... “vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn” (G 2,12-13).

Việc thuê những người than khóc chuyên nghiệp: “Hãy sai người đi tìm các phụ nữ thành thạo tới, để họ mau cất giọng than khóc chúng tôi ...” (Gr 9,16-17; x. Am 5,16; Mt 9,23 // Mc 5,36 // Lc 5,52).

Việc than khóc được nói tới theo lối ẩn dụ: “Bộ tóc dài của ngươi, hãy cắt bỏ. Trên đồi trọc, hãy cất lên ca khúc thở than vì Đức Chúa đã khinh chê ruồng rẫy thế hệ đã từng chọc giận Người” (Gr 7,29 x. Is 3,18-24; Ed 7,18; Ge 1,8 Am 8,10; Mk 1,16). Như một dấu sám hối vì tội lỗi: “... các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay khóc lóc, và thống thiết than van” (Ge 2,12-13; x. Is 22,12).

LM. Phạm Quốc Túy - GP. Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm