Thứ Hai, 29 Tháng Hai, 2016 15:19

Sự cứng lòng (không sám hối) và hậu quả

 LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

“Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,3-5).

Cứng lòng là một sự từ khước có tính toán và cố chấp không chịu hối cải hoặc không chịu vâng phục ý Chúa. Thánh Kinh thường nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của việc từ khước này và cung cấp nhiều mẫu gương về sự cứng lòng với những hậu quả của nó.

Có những cảnh báo: “Phải coi chừng, chớ từ chối không nghe Đấng phán dạy. Những ai từ chối … đã không thoát khỏi hình phạt” (Dt 12,25). Thái độ vô đạo của vua Akhát đã dẫn tới điêu linh “như chính anh em đang thấy … hãy phụng sự Thiên Chúa, để Người nguôi cơn thịnh nộ với anh em…” (2Sb 30,6-9) “nếu ngươi trở về” (Gr 4,1), “nếu dân tộc ấy trở lại … Ta sẽ hối tiếc về tai họa Ta định giáng xuống cho nó” (18,8) … (Ed 14,6). Samari “sẽ gục ngã vì gươm đao … Hỡi Israel, hãy trở về … chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã” (Hs 14,1-2). “Từ thời cha ông các ngươi, các ngươi đã trệch xa và không tuân hành các chỉ thị của Ta. Hãy trở lại với Ta và Ta sẽ quay lại với các ngươi” (Ml 3,7). Các người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, tháp Silôe đổ xuống đè chết mười tám người, “nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,1-5 x. Dt 3,7-19 Tv 95,7-8 Kh 2,5.16).

Những hiệu quả mà sự cứng lòng gây nên là sự thịnh nộ của Thiên Chúa trong ngày phán xét: “bạn lòng chai dạ đá không chịu hối cải, và như vậy, bạn càng làm cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất trên đầu bạn, trong ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh” (Rm 2,5; 2Sb 24,20 36,16-17; G 36,12; Cn 1,24-26; Am 4,9; Rm 1,24; 2Pr 2,21), là sự kết án (Mt 11,20), là tấm lòng ra chai lì (Mt 13,13-15; Dt 3,7-11), là tinh thần nên mù tối (Ga 12,40; Rm 11,8; Kh 3,17), bị Thiên Chúa bỏ rơi (2V 17,13-20; 2Sb 29,6-9).

Những mẫu gương cứng lòng: như Pharaô (Xh 8,15); dân Israel (Tl 2,19; 1Sm 8,19; Nkm 9,26-29; Đn 9,13-14), vua Amon (2Sb 33,23), vua Xitkigiahu (2Sb 36,13), cư dân tại Giêrusalem (Gr 6,15), các thượng tế và các luật sĩ (Mt 21,23), những kẻ vô tâm (Lc 18,18, những dân ngoại (Rm 1,18-23), Ideven, nữ tiên tri giả (Xh 2,21-27), những người cứng lòng lúc tận thế (Kh 9,20-21 16,8-11).■

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm