Thứ Hai, 04 Tháng Tư, 2016 14:32

Tái sinh, ơn

Regeneratio, New Birth, Nouvelle Naissance

Tái: lại; sinh: sống, ra đời. Tái sinh: sống lại, sống với tình trạng mới.

Tái sinh là việc Thiên Chúa ban cho con người sự sống mới - được tham dự vào sự sống thần linh của Ngài, khác với sự sống tự nhiên của con người.

Sự sống mới có tính siêu nhiên. Theo Thánh Kinh, con người nhờ Đức Tin và Lời Chúa, được tái sinh bởi Nước và Thánh Thần (Bí tích Thánh Tẩy) để trở nên con cái Thiên Chúa (x. Ga 3,5-7; 1 Pr 1,22-25; GLHTCG 1213).

Tiểu ban Từ vựng UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm