Thứ Hai, 04 Tháng Tư, 2016 14:47

Tha tội - Sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô

“Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha” (Ga 19,23).

Nét đặc trưng làm nên trọng tâm trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô là lời xác quyết rằng tội lỗi của các người tin đã được tha, nhờ tin vào Người.

Sứ vụ tha tội của Chúa Giêsu Kitô đã được tiên báo: “Vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,20-21). Thánh Gioan Tẩy giả giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình: “Đây là chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Chúa Giêsu đã thực hiện việc tha thứ. Với người phụ nữ ngoại tình, Chúa nói: “Tôi không lên án chị đâu” (Ga 8,11). Nhất là trên thánh giá, Người đã cầu nguyện cho những kẻ hành hạ mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,33-34).

Mang bản tính Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô có quyền tha tội, Người đã dùng quyền năng này khi chữa lành người bại liệt (Mt 9,1-8 Mc 2,1-12 Lc 5,17-26). Chính việc chữa lành cho người bại liệt, chứng thực cho quyền tha tội của Chúa Giêsu khi Người nói: “Con đã được tha tội rồi”. Và đó là câu trả lời cho những người chống lại việc Chúa Giêsu thực hiện việc tha tội (Mc 2,5-7 Mt 9,2-3 Lc 5,20-21).

Có những dụ ngôn rất cảm động nói về lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi. Thiên Chúa được ví như ông vua tha cho kẻ mắc một món nợ khổng lồ không thể trả nổi. Tiếc một điều là chính kẻ mắc nợ đó lại không biết tha cho người mắc nợ y món nợ chẳng đáng là bao, để rồi y mất cả cơ hội để hưởng nhờ ơn tha thứ đã được ban cho! (Mt 19,23-35). “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu thương” (Ep 2,4) đã không chỉ tha tội, mà còn tìm kiếm kẻ tội lỗi để tha thứ, như chủ chiên đi tìm con chiên lạc (Lc 15,4-7 Mt 18,12-14), như người phụ nữ đốt đèn kiếm tìm đồng bạc bị rơi mất (Lc 15,8-10), nhất là như người cha nhân lành mong ngóng đứa con hoang đàng trở về và khi nó ăn năn hối cải, người cha đã tha thứ hết và phục hồi địa vị làm con cho nó, mở tiệc ăn mừng cuộc trở về của đứa con “đã chết mà nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15,11-32).

Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ có sứ vụ tha thứ tội lỗi và Người lại trao sứ vụ này cho các Tông đồ: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,23). Bởi thế, Giáo hội thực thi sứ vụ tha tội nhân danh Chúa Giêsu Kitô (Cv 2,38 ;13,38; 26,15-18).

Lm. Phạm Quốc Túy - Giáo Phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm