Thứ Sáu, 21 Tháng Mười, 2016 19:25

Thái độ khi cầu nguyện

“Người Pharisêu đứng thẳng ... còn người thu thuế thì đứng đàng xa” (Lc 18,11.13).

Các thái độ khi cầu nguyện bao hàm cả tư thế của người cầu nguyện lẫn các hy vọng người ta mong đạt được. Thánh Kinh vạch ra cho biết người cầu nguyện cần phải khiêm tốn và mong đợi.

  Các tư thế chấp nhận được để cầu nguyện:

- Cúi mình và quỳ gối: “Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta” (Tv 98,6; x. St 24,16; Xh 4,31; Is 45,23; Đn 6,10; Lc 22,41; Cv 7,60; Ep 3,14; Pl 2,10).

- Sấp mặt xuống đất trước tôn nhan Chúa: “Chúa Giêsu đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống đất cầu nguyện ...” (Mt 26,39 x. Ds 20,6; Gs 5,14; 2Sb 20,18).

- Đứng: “Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì...” Mc 11,25; x. 1V 8,22; Lc 18,11).

Các thái độ trong đời sống tinh thần:

- Đứng để chiến đấu: “Anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính ...” (Ep 6,13-14; x. 2Tx 2,15; Gc 5,8).

- Đi với Chúa: “Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn: đó chính là thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn” (Mk 6,8; x. Is 40,31; 1Ga 1,7).

- Chạy: “Phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta” (Dt 12,1; x. Is 40,31).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm