Chủ Nhật, 01 Tháng Năm, 2016 22:30

Thần khí

Spiritus, Spirit, Esprit

Thần: Đấng thiêng liêng; khí: hơi thở. Thần khí: hơi thở của Đấng thiêng liêng.

Thần khí có gốc tiếng Hipri là ruah - hơi thở,  dịch sang tiếng Hy Lạp là pneuma.

Cựu Ước dùng từ Thần khí để chỉ hơi thở, hoạt  động của Thiên Chúa (x. St 1,2). Tân Ước dùng từ này để chỉ Chúa Thánh Thần và các hoạt động của Ngài (x. Lc 4,18)

Tiểu ban Từ vựng 
UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm