Thứ Bảy, 15 Tháng Tám, 2015 18:21

Thánh Thể, Bí tích

Sacramentum Eucharistiae, Sacrement of the Eucharist, Sacrement de l’Eucharistie

 

Thánh: thuộc về thần linh; thể: thân. Thánh thể: thân thể của thần linh.

Bí tích Thánh Thể là bí tích Chúa Giêsu đã lập trong Bữa Tiệc Ly. Dấu chỉ bên ngoài của bí tích này là bánh, rượu, việc khẩn cầu Chúa Thánh Thần và lời truyền phép (x.GLHTCG 1412). Chính Chúa Giêsu (với trọn mình, máu, linh hồn và thần tính của Người) hiện diện một cách huyền nhiệm, đích thực, thật sự và theo bản thể trong hình Bánh Rượu, để ở với nhân loại và làm lương thực thiêng liêng cho các tín hữu (x.GLHTCG 1413).

 

Bí tích Thánh Thể là hiến lễ tạ ơn và lời chúc tụng Hội Thánh dâng lên Chúa Cha, đồng thời cũng hiện tại hóa Hy Tế Thập Giá và sự sống lại của Chúa Giêsu (x.GLHTCG 1407, 1409). Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu. Các bí tích khác và mọi hoạt động của Hội Thánh, đều gắn liền và quy hướng về Bí tích Thánh Thể (x.GH 11; GLHTCG 1324). Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ sự hợp nhất, là mối dây bác ái, là bữa tiệc Vượt Qua, nơi các tín hữu lãnh nhận Chúa Giêsu để linh hồn được tràn đầy ân sủng và nhận được bảo đảm cho vinh quang tương lai (x.GLHTCG 1323).

Chúa Giêsu truyền cho Giáo Hội mọi thời phải cử hành Bí tích Thánh Thể để tưởng nhớ đến Người (x.Lc 22.19). Nhưng chỉ có những vị có chức thánh mới có quyền cử hành bí tích này cách thành sự (xGLHTCG 1411; GL 900). Khi truyền phép, thừa tác viên lập lại cử chỉ và lời của Chúa Giêsu: “Đây là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”. “Đây là chén Máu Thầy, Máu Giao Ước Mới sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội” (Lc 22,19-20).

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm