Thứ Năm, 30 Tháng Bảy, 2015 23:06

Thề gian

Falsum Iusiurandum, False Oaths,

Faux Serment

Thề: đoan kết trước sự chứng giám của thần linh; gian: giả dối. Thề gian: nhân danh một đấng hay sự linh thiêng để đoan chứng cho lời nói dối của mình.

Thề gian là lấy Thiên Chúa làm chứng cho lời nói dối cố ý.

Thề gian không chỉ vi phạm các đòi hỏi luân lý (đòi hỏi phải nói sự thật), mà còn xúc phạm đến đức tin và tôn giáo. Khi thề, người ta nại đến Thiên Chúa để bảo đảm điều mình nói là chân thật. Vậy, khi thề gian, người ta muốn biến Thiên Chúa thành đồng lõa với sự gian dối. Đây là một xúc phạm nặng nề tới chính Thiên Chúa (x. GLHTCG 2150-2151).

Chúa Giêsu dạy: “đừng thề chi cả... Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5, 33-37).

Người thề gian trước giáo quyền phải chịu một hình phạt thích đáng (x. GL 1368).

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm