Thứ Năm, 06 Tháng Tám, 2015 16:01

Thể văn (trong Thánh Kinh)

Thể văn (trong Thánh Kinh)

Genera Litteraria, Literary Genres, Genres Littéraires

Thể: sự vật có quy mô, cách thức nhất định; văn: tập hợp từ ngữ để thành lời, thành bài. Thể văn: cách thức trình bày tác phẩm.

Thể văn là cách thức diễn đạt văn chương có những quy tắc riêng, được các tác giả sử dụng để trình bày tư tưởng của họ.

Trong Thánh Kinh, được Chúa Thánh Thần linh ứng, các tác giả nhân loại đã sử dụng nhiều thể văn để diễn đạt Lời Chúa. Trong Cựu Ước người ta đã gặp những thể văn như tiên tri, thi ca, giáo huấn, “tiểu thuyết” ...Trong Tân Ước có những thể văn như tiểu sử, dụ ngôn, thư tín, kể chuyện... Thể văn Phúc Âm là thuật ngữ diễn tả cách hành văn của bốn sách Phúc Âm. Trong mỗi sách Phúc Âm lại có nhiều thể văn khác nhau.

Mỗi thể văn diễn tả chân lý theo một cách thức riêng. Thông thường, mỗi thể văn được sử dụng để trình bày một loại nội dung, với một kiểu kết cấu, một loại từ vựng và một kiểu hành văn theo những quy ước nhất định. Việc phân tích các yếu tố nội dung, kết cấu, từ vựng và kiểu hành văn sẽ giúp người đọc xác định được thể văn, và nhờ đó, hiểu đúng điều tác giả muốn nói.

Tiểu ban Từ vựng  UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm