Thứ Sáu, 24 Tháng Ba, 2017 15:22

Thiên Chúa hoạt động

“... để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9,3).

 Thiên Chúa không thụ động hoặc xa cách công trình Ngài tạo dựng, nhưng dính kết cách năng động với mọi loài Ngài đã làm ra. Trong quá khứ, hoạt động của Chúa tỏ hiện nơi lịch sử dân Israel và trong tác vụ của Chúa Giêsu Kitô. Nay hoạt động của Chúa có thể nhận diện nơi cuộc sống của các tín hữu và của Hội Thánh.

 Tự bản chất, Thiên Chúa luôn hoạt động :

- Thiên Chúa tích cực thực hiện các dự định của Ngài: “Cha tôi vẫn làm việc ...” (Ga 5,17; x. Ds 3,19; Tv 115,3; Cn 16,4; Is 43,13).

- Danh xưng của Chúa phản ảnh hoạt động và sự dính kết với cuộc sống của dân Ngài: Thiên Chúa quan phòng (St 22,14), Thiên Chúa chữa lành (Xh 15,26), Thiên Chúa cờ trận của tôi, nghĩa là: chiến binh và chiến thắng (Xh 17,15), “Thiên Chúa là Đấng dựng nên ta” theo tiếng Do Thái “dựng nên vượt xa nghĩa tạo dựng từ đầu” (mà có nghĩa tạo hình) (Tv 95,6), Lời Chúa có hiệu lực (Is 55,10-11; x. St 1,3; Ed 37,4.7).

Thiên Chúa hoạt động trong công cuộc tạo dựng:

- Khi tạo dựng “... chính Ngài tạo dựng các tầng trời... trái đất và muôn vật... ban sự sống...” (Nkm 9,6; x. St 1,1.3; 2,2 5,1-2; Tv 102,25; Am 4,13; Cv 17,24; Kh 4,11).

-  Khi giữ vững trật tự đã được tạo lập (Tv 103,9; x. Tv 104,10-17; 107,33-35; Mt 6,28-30; Cv 14,14; Ep 1,11; Cl 1,16-17).

- Nơi các tinh tú và các thiên thể khác (G 38,31-33; Tv 104,19; 147,4; Is 40,26; Gc 1,17).

- Khi tạo dựng loài vật (G 39,1-30; 40,15-24; 41,1-11; Tv 104,20.27; 147, 9;  Mt 10,29 // Lc 12,6).

Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử Israel:

- Khi gọi và lập Israel thành một dân (Xh 6,6-8; x. St 12,1-3; Xh 19,3-6; Đnl 4,32-34; Is 51,2; Ed 16,6-7; Hs 11,1-4; Ml 2,10).

- Khi cứu vớt và giải thoát dân Ngài (Tv 106,2; x. Xh 33,16-17; 2Sm 7,7-11; 1V 18,36-38; Tv 28,8-9; 107,2-3).

- Khi xét xử (Ds 25,3-4; 1Sm 2,25; 12,16-18; 2Sm 21,1).

- Khi mang về chiến thắng cho chiến trận (Xh 14,27-28; 17,8-16; Ds 21,1-3; Gs 6,2; 10,30; Tl 7,9-22; 1Sm 14,47; 2Sb 20,22-23).

- Khi cất nhắc và sai các thủ lãnh cho dân Ngài (2Sm 7,8-9; 2Sb 24,19; Et 4,14; Gr 7,25; Dcr 7,7).

Thiên Chúa hoạt động trong các dân tộc trên thế giới:

- Ngài cai quản các dân (Tv 22,28 x. St 11,8; Đnl 32,8; Tl 2,20-23; G 12,23; Tv 46, 8-10; 66,7; Is 41,2; Cv 17,26).

- Điển hình các dân Thiên Chúa đã hoạt động qua họ: Assyria (2V 17,18-23) Babylon (2V 24,10-14) Persia (2Sb 36,10-18.22-23 // Er 1,1-4).

Thiên Chúa hoạt động trong đời sống con người:

- Ngài ấn định dòng đời con người (Cv 17,28; x. 1Sb 29,12; Tv 8,34; 75,6-7; 139,16; Lc 15,2; Ga 1,4).

- Các điển hình việc Thiên Chúa can thiệp vào đời người Balơam (Ds 22,21-23), ông Eucana (1Sm 1,19-20), ông Naaman (2V 5,14-15) tiên tri Giona (Gn 1,17), thánh Phaolô (Cv 9,3-6; 13,1-3; 16,6.10).

Thiên Chúa hoạt động trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô: “Thiên Chúa ở với Người” (Cv 10,38; x. Lc 5,17-19; 11,20; Ga 3,2-5; 17-19; 9,3-4; 14,10; 2Cr 5,19).

Thiên Chúa hoạt động qua Chúa Thánh Thần (St 1,2; 2V 2,16; Ed 8,3; 11,1; 43,5).

Thiên Chúa hoạt động trong Giáo hội: “có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người” (1Cr 12,6; x. 1Cr 14,24-25; Gl 2,8 3,5; Ep 3,10. 20-21; Pl 1,6; 2,13).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm