Thứ Sáu, 24 Tháng Hai, 2017 09:23

Thiên Chúa quan tâm con người

Ba bài đọc của phụng vụ Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay mang lại cho chúng ta một làn gió thanh thản, đầy xác tín vào Thiên Chúa quan phòng cho dù cuộc sống còn âu lo biến động.

1. Thiên Chúa quan tâm con người

“Ta chẳng quên ngươi bao giờ”. Lời Chúa trong sách tiên tri Isaia làm cho chúng ta “mát lòng mát ruột”. Thiên Chúa đầy lòng trung tín luôn mãi thương yêu con người, cho dù con người có lìa bỏ, quên Ngài trong cuộc đời mình, Ngài vẫn quan tâm, chờ đợi chúng ta trở về. “Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ”. Thiên Chúa quan tâm, để ý chăm sóc mỗi người - nghĩa là chúng ta được thương yêu, được nhớ đến trong trái tim Ngài. Đây là một xác tín, một cảm nghiệm thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài.

2. Đâu là trục của việc chúng ta kiếm tìm?

Trong thế giới chúng ta sống, môi trường chúng ta hoạt động, đâu là sự tìm kiếm ưu tiên, cho Nước Chúa và sự công chính của Ngài? Trong suốt lịch sử đời sống nhân loại, con người đã chiều theo cám dỗ, kiếm tìm không ngừng sự thụ hưởng vật chất, trong khi định mệnh con người lại là thiêng liêng. Ở đây, Chúa Giêsu bằng những từ ngữ cụ thể, đã mời gọi chúng ta đi tìm cái chính yếu. Ngài không khuyên dạy sự phó thác thụ động nơi Chúa quan phòng, cũng không dạy việc khinh chê các nhu cầu thể xác và tinh thần, cũng không cổ võ một thứ lạc quan thuyết vô tư. Chúa Giêsu chỉ nói lên điều nào cần trước nhất và điều nào phụ thuộc. Người môn đệ Chúa Kitô, đã trở nên con của Thiên Chúa trong Đức Kitô, đương nhiên phải tìm kiếm trước nhất Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài. Công việc trần thế phải được suy tư, sắp xếp và chọn lựa theo sự công chính của Nước Trời, và hoa trái của nó sẽ được Cha trên trời ban thêm.

Bài Tin Mừng hôm nay muốn nói lên rằng phải đặt ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Trời. Việc này phải được ưu đãi, và nếu cần, phải loại bỏ những gì làm cản trở. “Cũng như Chúa Giêsu miệt mài trong việc tìm kiếm chuyên nhất Ý Chúa Cha và tìm thấy nơi đó niềm an vui; cũng thế người Kitô hữu, noi gương Chúa Giêsu, phải tìm kiếm cũng một thánh ý này, vì đó là vận mệnh, là mức viên mãn của mình, và đồng thời cũng là sự thành đạt của xã hội loài người” (LM Achille Degeest. OFM).

Trong năm Mục vụ Gia Đình 2017 này, người người - nhà nhà chúng ta hãy kiếm tìm Nước Chúa. Đây là việc làm chính. Nó liên lụy toàn con người. Hãy tin rằng Thiên Chúa quan phòng để chúng ta quan tâm đến vận mạng của mình. Hơn nữa sự kiếm tìm này giải thoát tâm hồn khỏi những lắng lo và bận tâm, vì Thiên Chúa quan tâm, chắc chắn sẽ ban cơm ăn áo mặc cho kẻ nào sau khi đã làm việc cách bình thường, biết đặt tin tưởng nơi Thiên Chúa về những sự còn lại. Tục ngữ Việt Nam nói: “Trời cho hơn kho làm!”. Thánh vịnh 126,2 dạy: “Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ, Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng”.

Lm. Micae Hy LÊ NGỌC BỬU - Tu hội Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (ISPCJ) - Huế

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm