Thứ Năm, 20 Tháng Tám, 2015 14:52

Thiên nhiên

Natura, Nature, Nature

Thiên: trời đất, vạn vật; nhiên: tất phải, thường. Thiên nhiên: là toàn bộ những gì đang có chung quanh con người mà không phải do con người tạo ra.

Kitô Giáo, qua mặc khải của Thánh Kinh, nhìn nhận thiên nhiên do Thiên Chúa tạo dựng cho con người sử dụng (x. St 2,15; GLHTCG 338). Thiên Chúa còn trao quyền cho con người quản lý để cộng tác với Ngài trong việc phát triển thiên nhiên (x. MV 34).

 

Con người phải tôn trọng và không sử dụng thiên nhiên một cách vô trật tự, vì làm như vậy là coi thường Đấng Tạo Hóa và kéo theo những hậu quả gây nguy hại cho môi trường sống của mình (x. GLHTCG 339).

Giáo Hội dạy con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên, nhận ra trật tự và sự hài hòa như là những quy luật của thiên nhiên. Vẻ đẹp của thiên nhiên có thể giúp con người nhận ra Đấng Tạo Hóa, tôn kính và quy phục Ngài (x. GLHTCG 341).

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm