Thứ Sáu, 14 Tháng Tư, 2017 15:22

Thiên thần Chúa

“Thiên Thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra ...” (Mt 28,2).

 Thiên thần là danh hiệu dành cho các tôi tớ thần thiêng được Thiên Chúa trao trách vụ đặc biệt thực thi ý định của Chúa đối với nhân loại. Các trách vụ này có việc mạc khải, hướng dẫn, khích lệ, cảnh báo và thi hành án quyết đối với những ai chống lại ý định của Thiên Chúa.

 Trạng thái của các thiên thần Chúa :

- Ngài được đồng hóa với Thiên Chúa, như câu chuyện hiện ra với ông Môsê ở bụi gai (Xh 3,2-6). Có người cho rằng đây chính là việc tiền hiển thị của Chúa Giêsu Kitô. (x. St 16,7.13; 31,11-13; Tl 2,1-2; 6,11-12.14; 13,19-22; Dcr 3,1-2).

- Thiên sứ được phân biệt với Thiên Chúa : “Thiên sứ của Thiên Chúa đang ở gần sân lúa của ông Araura” (2Sm 24,16 // 1Sb 21,15; x. Dcr 1,12-13; Lc 1,19; Dcr 1,4).

Thiên thần Chúa hoạt động trong nhiều cách thế :

- Ngài gọi và nói, như với bà Agar (St 16,7-8; 21,17), với Abraham khi dâng Isaac (St 22,11.15) với ông Êlia (2V 1,3.15)

- Ngài đụng chạm đến thân thể con người, như khi đánh thức ông Êlia (1V 19,5-7), khi đập vào sườn đánh thức ông Phêrô (Cv 12,7).

- Ngài hiện ra giống như người trần, như khi hiện ra tại Mamrê với ông Abraham (St 18,2.16.22), với ông Lót ở Xơđôm (St 19,1), với ông Ghitôn (Tl 6,11-12), với ông Phaolô (Cv 27,33)

- Ngài hiện ra với dạng siêu nhiên và gây ra sợ hãi, như với ông Môsê (Xh 3,2), với ông Bilơam (Ds 22,22-31), với vua Đavít (1Sb 21,16), với ông Dacaria (Lc 1,11-12), với các người chăn chiên (Lc 2,9).

- Ngài hiện ra trong các giấc mơ và thị kiến : với ông Giacob (St 31,11), với tiên tri Dacaria (Dcr 1,8; 3,1.5), với Thánh Giuse (Mt 2,13.19), với Thánh Phêrô (Cv 10,3).

Các nhiệm vụ của thiên thần Chúa :

- Ngài phát lộ thông tin, thường báo trước những cuộc sinh hạ, như của tiên tri Samuel (Tl 13,3; x. Mt 1,20; Lc 1,11.13).

- Ngài hướng dẫn dạy bảo, như với phù thủy Simon (Cv 8,26; x. St 16,9; 22,11-12; 24,7.40; Xh 23,23; Ds 22,35).

- Ngài an ủi những ai cùng quẫn, như với bà Agar (St 21,17; x. 1V 19,5-7; Cv 27,23-25).

- Ngài xác quyết lời hứa và phép lành, như với dòng dõi ông Nakho (St 22,15-18; x. Lc 1,26-28.30-33; 2,10-11).

- Ngài dẫn dắt, giải thoát và bảo vệ dân Israel (Tv 34,7; x. Xh 14,19; Is 63,9).

- Ngài quở trách Israel tội lỗi (Tl 2,1-4).

- Ngài lăn hòn đá lấp cửa mồ ra (Mt 28,2).

- Ngài cứu thoát những kẻ tù tội (Cv 5,19; 12,8-9).

- Ngài thi hành án quyết đối với tội lỗi (Cv 12,23; x. 2Sm 24,15-16 // 1Sb 21,14-15; 2V 19,35 // Is 37,36; Tv 25,4-6).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm