Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Hai, 2015 11:32

Thông hiệp sẻ chia giữa các tín hữu

“Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy” (Lc 3,11)

Sự thông hiệp mà các tín hữu chia sẻ là kết quả của sự thông hiệp với Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô, được diễn tả thành cuộc sống liên kết với nhau.

Chia sẻ trong hiệp thông với tình yêu Thiên Chúa: “... nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau ...” (1Ga 4,10-12 x. Ga 13,34 15,12 Ep 5,1-2 1Ga 3,10).

  Chia sẻ trong hiệp thông cùng một nếp sống phụng thờ: “các tín hữu luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh; và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42).

- Cùng thờ phụng: “trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước” (Tv 55,15 x. Tv 42,2 1Cr 14,26 Ep 5,19 Cl 3,18).

- Cùng cầu nguyện: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu” (Cv 1,14 x. 4,24 12,12 Gc 5,16).

- Cùng bẻ bánh (dự tiệc Thánh Thể): “khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? (1Cr 10,16-17).

Nhưng những bữa tiệc thân ái sau Bữa Tiệc của Chúa có thể dẫn tới những lạm dụng (2Pr 2,13 Gđ 12) !

Sự thông hiệp chân chính có nghĩa là sẻ chia với những người túng quẫn “Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế” (Dt 13,16 x. Cv 20,34-35 Ep 4,28).

- Bày tỏ lòng hào hiệp hiếu khách: “Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà” (Rm 12,13 x. Is 58,7 Dt 13, 1-2 2Pr 4,9 3Ga 8).

- Chia sẻ tiền bạc và của cải “Anh em phải cho họ cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng...” (Đnl 15,10-11). Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu” (Cv 2,44-45) x. Đnl 10,18-19 Mt 25,35-36 Lc 3,17 Cv 4,32-35 2Cr 8,13-15 1Tm 6,17-18 Gc 1,27 2,15 -16).

- Những điển hình việc chia sẻ cho người túng thiếu: “Ông Giob (G 3,16-20), phân phát lương thực hằng ngày cho các góa phụ (Cv 6,1), bà Tabitha (Cv 9,36), quyên góp để giúp đỡ anh em ở miền Giuđêa (Cv 11,29-30 Rm 15,26 2Cr 8,3-4).

Khích lệ nhau sống tình hiệp thông:

- “Hãy mang vác gánh nặng cho nhau” (Gl 6,1-2 x. Is 42,3 Rm 14,1 15,1 1Tx 5,14).

- Nâng đỡ người yếu (Is 35,3-4 G 4,3-4).

- Khuyến khích nhau (Dt 10,24-25 1Sm 23,16 Rm 1,12 1Tx 5,11 Dt 13,3).

- Đặt nhu cầu của người khác lên hàng đầu (Rm 15,1-2 1Cr 10,24.32-33).

Sự thông hiệp đòi phải biết sống hài hòa: “Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn...” (1Pr 3,8 x. Rm 12,16 Ep 4,2-3 Pl 2,1-4 Cl 3,12-14).

- Tỏ ra công bằng không thiên vị: “Thiên Chúa không thiên vị người nào” (Cv 10,34 x. 1Cr 12,25 Gc 2,1-4).

- Những điển hình sống tình hiệp thông: Ông Môsê với ông Khô-váp (Ds 10,31-32). Ông Đavít với ông Jonathan (1Sm 18,3), ông Giêhu và ông Giơhôna đáp (2V 10,15-16).

- Cũng có thất bại không thể thông hiệp thực sự nhau, như những kẻ gây rối trong quân đội của Đavít, vì không muốn chia chiến lợi phẩm (1Sm 30,22) tinh thần bè phái tại Corintô (1Cr 1,11-12), tính ích kỷ tại các bữa tiệc huynh đệ khiến người nghèo bị khinh dể (1Cr 11,17-22).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm