Thứ Sáu, 24 Tháng Bảy, 2015 10:52

Thử

“Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi” (Ga 6,6)

Thiên Chúa cho phép dân Ngài trải qua vài kinh nghiệm, để Ngài thấy được và chứng tỏ cho họ thấy đức tin họ đặt vào Ngài là chân thực. Đôi khi các tín hữu nghi ngờ Thiên Chúa và thử Ngài để xem Ngài có thành thực như lời Ngài nói không, nhưng đây là điều Kinh Thánh cấm đoán.

Thiên Chúa thử thách dân Ngài : “đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gr 1,2-3). “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ qúy hơn vàng gấp bội” (1Pr 1,7 x. G 7,17-18 23,10 Tv 11,5 Is 11,25 Dcr 13,9 Ml 3,3 Ge 1,12)

Những ví dụ cho thấy Thiên Chúa thử toàn thể dân Người; chẳng hạn khi ban Manna cho dân, Thiên Chúa phán : “Ta muốn thử lòng chúng như vậy, xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không” (Xh 16,4), khi dẫn đưa dân trong sa mạc (Đnl 8,2-3), khi ban hành lề luật (Xh 20,20); trong việc dân phải lượm Manna mà ăn (Đnl 8,16), bởi thái độ của họ đối với một tiên tri giả (Đnl 13,3-4) bằng việc để lại một số dân trong miền Đất hứa “để thử thách Israel” (Tl 2,20 3,4)

Những điển hình việc Thiên Chúa thử những cá nhân, như “Thiên Chúa thử lòng ông Abraham” khi bảo ông sát tế Isaac (St 22,1-2), thử ông Gêđêon và những người cùng chiến đấu với ông (Tl 7,4-7), “Thiên Chúa đã bỏ rơi vua Khitkigia, để thử xem lòng dạ vua thế nào” (2Sb 32,31), thử thách Phaolô (2Cr 12,7-9).

 

 Chúa Giêsu Kitô thử người ta khi Ngài đang sống trên trần gian, như khi hỏi ông Philipphê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Ngài nói thế là để thử ông” (Ga 6,5-6), hay Ngài thử người đàn bà Canaan (Mt 15,22-28 // Mc 7,25-30) hay khi các môn đệ quên mang bánh theo (Mc 8,14-21).

Các tín hữu có trách nhiệm nghiệm xét phẩm chất đời mình “hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2 x. 17,3). Vua Đavít còn xin dò xét và thử thách con, tâm can này xin đem thử lửa” (Tv 26,2 x. Tv 139,23 Ac 3,40). Thánh Phaolô khuyên : “Anh em hãy tự xét mình có còn sống trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm điểm” (2Cr 13,5 Gl 6,4 1Tx 5,21-22).

Thiên Chúa sẽ thử nghiệm tối hậu về đời sống và công việc của các tín hữu: “Công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, Ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì Ngày ấy tỏ rạng trong lửa; chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người” (1Cr 3,12-15).

Người ta không được thử Thiên Chúa như là cách biểu tỏ đức tin và sự tuân phục : “Các ngươi hãy đem tất cả thuế thập phân vào nhà kho, để có lương thực trong Nhà Ta. Hãy làm thế thử xem Ta có mở cổng trời cho các ngươi, hoặc có tuôn đổ phúc lành dư dật xuống trên các ngươi không ? Đức Chúa các đạo binh phán” (Ml 3,10 Tl 6,39).

Người ta không được thử Thiên Chúa như là cách bày tỏ sự nghi ngờ và bất tuân. Ông Môsê trách dân : “Tại sao anh em lại gây sự với tôi ? Tại sao lại thử thách Đức Chúa ?” (Xh 17,2 x. Xh 17,7tt Ds 14,22-23 6,16 33,8 Tv 78,18.41.56 95,34 Mt 4,7 // Lc 4,12 Mt 19,3 // Mc 10,2 Cv 5,9 15,10 Dt 3,8-9).

Có lệnh truyền phải nghiệm xét các thần khí : “Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều tiên tri giả lan tràn khắp thế gian” (1Ga 4,1).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm