Thứ Sáu, 28 Tháng Tám, 2015 10:19

Thượng phụ giáo chủ

Patriarcha, Patriarch, Patriarche

Thượng: bề trên; phụ: cha.

Thượng phụ có gốc tiếng Hy Lạp là patriarkhes – được ghép bởi pater: cha và arkhos: cai quản, điều hành, nghĩa là cha hay trưởng tộc.

Thượng phụ Giáo Chủ là một vị giám mục của Giáo Hội Chính Thống hoặc Đông Phương có quyền trên các giám mục khác thuộc lãnh địa của mình, và được bầu chọn trong Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo Hội đó theo Giáo Luật (x. GLCGĐP 55, 56, 63).

Khác với các Thượng phụ Giáo Hội Chính Thống, các Thượng phụ Giáo Hội Công giáo Đông Phương hiệp thông phẩm trật với Đức Giáo hoàng – đấng kế vị Thánh Phêrô – qua việc trung thành, tôn kính và vâng phục ngài như mục tử tối cao trong Giáo Hội phổ quát (X. GLGHĐP 92.1).

Tiểu ban Từ vựng –UBGLĐT/HĐGMVN

thượng phụ giáo chủ
Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Thượng phụ Tawadros II, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Cốp ở Ai Cập

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm