Thứ Sáu, 07 Tháng Tư, 2017 15:22

Tiệc ly

Dominica Cena, Last Supper, Sainte Cène

Ly: tan, chia lìa.

Tiệc Ly là bữa ăn tối cuối cùng mà Chúa Giêsu đã dùng với các môn đệ trước khi Người từ biệt các ông để bắt đầu vào Cuộc Thương Khó.

Các tác giả Phúc Âm đều kể lại bữa tiệc diễn ra trong bầu khí lễ Vượt Qua của người Do Thái. Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã tâm sự với các môn đệ về tương quan giữa Người với Chúa Cha, về tình yêu của Chúa Cha đối với họ và về tình yêu mà họ phải có đối với nhau, rồi Người cầu nguyện cho họ (x. Ga 14,31; 17,26).

Ngoài ra, Người còn làm hai việc đặc biệt:

1. Rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13,1-15). Chúa Giêsu là Chúa và là Thầy mà lại làm một công việc thường chỉ dành cho người tôi tớ. Cử chỉ ấy diễn tả một cách cụ thể ý hướng cuộc đời của Người: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).

2. Lập Bí tích Thánh Thể (x. 1Cr 11,23-25). Người đã dùng bánh và rượu nho để làm dấu chỉ cho sự hiện diện mới của Người từ nay cho đến tận thế. Cùng với việc thành lập Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đã lập ra chức linh mục thừa tác để ban cho các tông đồ quyền được cử hành bí tích này: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (1Cr 11,24b).

Từ đây, việc cử hành Bí tích Thánh Thể không chỉ là để nhớ lại biến cố lịch sử Bữa Tiệc Ly, mà còn hiện tại hóa sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng đã chết và đã sống lại, trong lúc các tín hữu chờ đợi Người lại đến trong vinh quang.

 Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm