Thứ Sáu, 16 Tháng Chín, 2016 14:26

Tin cậy (tin tưởng) và tầm quan trọng

“Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ... Từ nay anh không được làm quản gia nữa” (Lc 16,2).

Thánh Kinh nhấn mạnh tầm quan trọng phải đặt niềm tin cậy vào Thiên Chúa. Niềm tin cậy này, vốn được nuôi dưỡng bằng sự hiểu biết sự thật do Thiên Chúa mạc khải, phải được diễn tả thành đời sống hợp với mục tiêu của Chúa. Nhưng Thánh Kinh cho thấy nhiều điển hình về niềm tin cậy đã được đặt vào người khác!

Những nền tảng cho việc đặt niềm tin cậy vào Chúa:

- Tin vào quyền năng và sức mạnh của Chúa (Xh 14,31; 2Tm 1,12; x. 2Sm 22,1-3 // Tv 18,2-3; Tv 9,9-10; 115, 9-11; 144,1-2).

- Tin vào tình yêu không thay đổi của Chúa (Tv 13,5; x. Xh 15,13; Tv 17,7; 21,7; 33,18; 52,8; 147,11).

- Tin vào ơn cứu độ của Chúa (Is 12,2 x. 1Sm 17,37; Tv 22,4-5; 40,2-3; Is 25,9).

Niềm tin cậy bởi chân lý Thiên Chúa mạc khải (Cn 22,19-21; x. Tv 18,30; 119,42; Cn 30,5; Ga 12,36; 14,1-3).

Những cách diễn tả niềm tin cậy vào Chúa:

- Ca ngợi và tôn thờ (Tv 4,5; 28,7; 64,10; Đn 3,28).

- Kiên trì trong niềm tin (Is 7,4-7; Gr 51,46-47; 2Tx 1,4; Dt 10,35-36; 12,2-3; Gc 1,12 5,11).

- Nắm chắc lời Chúa hứa (1V 8,56-57; Tv 130,5; Cv 26,7; Rm 4,20-21; Cl 1,5).

Niềm tin cậy Chúa Giêsu Kitô đặt nơi Chúa Cha! “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46; x. Tv 31,5; 22,8; Mt 27,43; Dt 2,13; Is 8,17).

Vua Khitkigia tin cậy vào Chúa (2V 18,5-7 // 2Sb 31,20-21; x. 2V 18,30 // Is 36,15 2V 19,14-19 // Is 37,14-20; 2Sb 32,20).

Thêm các mẫu gương tin cậy vào Chúa: R 2,12: Bà Ruth; 1Sb 5,20: các chi tộc Rưuven, Gát và Mơnase; Đn 3,17: các ông Sátrác, Mêsác và Avết Nơgô; Đn 6,23: ông Đaniel; Xp 3,12 những người nghèo hèn và bé nhỏ; Cv 14,23: các thành viên của Giáo hội...

Kết quả của việc tin cậy Chúa:

- Bình an (Is 6,34; x. Rm 15,13).

- Yên ổn (Tv 37,3; x. Tv 32,10; 125,1; Cn 29,25; Is 28,16; 57,13).

- Được che chở lúc hiểm nguy (Tv 25,1-3; 31,14-15; 32,7; 33,18-22; 91,1-4).

- Tự do khỏi mọi sợ hãi (Tv 27,1; x. Tv 23,4; 56,3-4.10-11; 112,7).

- Sung túc (Cn 28,25; x. Cn 16,20; Gr 17,7-8).

- Sức mạnh (Is 30,15; 40,29-31).

- Đời sống thể xác (Tv 25,20; Gr 39,18; 49,11).

Tin cậy giữa loài người:

- Các tôi tớ Chúa được tin cậy nhờ có trách nhiệm (1Cr 4,1-2; x. Lc 6,1-2; 1Tx 2,4; 2Tm 1,14).

- Niềm tin cậy trong nhà và công việc (Cn 31,10-11: vợ chồng; Tt 2,10: tôi tớ).

- Những mẫu tin cậy người khác (St 39,4: ông Giuse với Pharaô x. St 41,39-40; 1Sb 9,22; Nkm 2,6; Đn 5,29 - 6,2; Pl 2,2-5; 2Tm 2,2).

- Niềm tin cậy vẫn được tiếp nối sau thất bại (Gn 3,1-2: Giôsua; Ga 21,5: Thánh Phêrô; Cv 15,37-39: Thánh Barnaba với Thánh Marcô).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm