Tin mừng cho trẻ em
Hồn yếu hay xác yếu?

Hồn yếu hay xác yếu?

“Anh em hãy lánh vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Một câu nói như lời nhắc nhở bình thường của Thầy đối với trò. Hay tinh tế hơn, sẽ nhận ra đây là một sự chăm sóc tế nhị của sư phụ và đệ tử. Khi nhận thấy các đệ tử của mình đã quá mệt mỏi. Ngài thương và bảo họ hãy nghỉ ngơi.

Tòa Thánh tiếp tục hỗ trợ Brazil trong đại dịch

Tòa Thánh tiếp tục hỗ trợ Brazil trong đại dịch Đức Thánh Cha tiếp tục thể sự quan tâm với các cộng đồng và quốc gia đang cần giúp đỡ trong đại dịch bằng các hành động cụ thể thông qua Văn phòng Bác ái Giáo hoàng.