Tin mừng cho trẻ em
Tòa Thánh tiếp tục hỗ trợ Brazil trong đại dịch

Tòa Thánh tiếp tục hỗ trợ Brazil trong đại dịch

Đức Thánh Cha tiếp tục thể sự quan tâm với các cộng đồng và quốc gia đang cần giúp đỡ trong đại dịch bằng các hành động cụ thể thông qua Văn phòng Bác ái Giáo hoàng.